Slide background
Slide background
Slide background

Memory Route (ROBG 397)

Устойчиви трансгранични туристически продукти за Мемориален парк "Гривица" и "Турну Фортрес"

Каква е целта?

Да трансформира и интегрира две исторически забележителности в съвместен маршрут за възпоменание на военната история чрез инвестиране в туристическа инфраструктура и разработване на интегрирани тематични туристически продукти и услуги.

Какъв е бюджетът?

1,499,799.44 евро, от които 1,274,829.52 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 78,264 евро за ВБ и 30,900 евро за Б2.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Плевен

Бенефициент 2 (Б2): Триториална Административна Единица град Турну Мъгуреле

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 06.09.2018

Крайна дата: 31.10.2023

Продължителност: 61 месеца и 26 дни

Къде ще се изпълнява?

Плевен вБългария

Турну Мъгуреле в Румъния

Как ще се изпълнява?

 • Тийм-билдинг събития и семинари;
 • Фитнес лагери, пейнтбол;
 • Възстановяване на исторически военни събития с образователни или развлекателни цели;
 • Фестивал“Паметен маршрут”;
 • Туристическо изложение за военна история;
 • Триезична туристическа онлайн платформа и мобилно приложение;
 • Постоянно изложение;
 • Картографиране на обекти и места от природно и културно наследство;
 • Строителни дейности;
 • Съвместна маркетингова стратегия;
 • Съвместен клуб за военни исторически възстановки;
 • Дейности за информиране и публичност.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на Програмата:

- 9 интегрирани туристически продукта/създадени услуги;

- 8.000 очаквани посещения на поддържани места за културно и природно наследство и атракции;

- 1 стратегия за валоризиране на културното и природно наследство;

Резултати на Програмата: increase of the number of overnights in the cbc area with 200.

Статус на проекта

Изпълнението на проекта продължава. Резултатите, постигнати по проекта, до този момент са следните:

Строителните дейности свързани с основните инвестиционни цели на проекта, а именно, от страна на ВБ – „Реконструкция на Мемориален Парк Гривица“, който е разположен в село Гривица, Община Плевен, все още не са започнали и от страна на Б2 „Реконструкция на крепостта Турну – етап 2“, която се намира в град Турну Мъгурелепродължават от края на Юли 2020 насам, като са били временно прекратени в периодите Декември 2020 – средата на Март 2021, началото на Април 2021 – началото на Юли 2021. До момента, в съответствие със статуса на изпълнение на строително-монтажните работи в рамките на крепостта Турну, са завършени строителните работи и са в ход Архитектурно-хидроизолационни работи.

Все пак ВБ приключи обществената поръчка с предмет: Проектиране и строителни работи на обект „Военно-етнографски комплекс” на територията на парк-музей Гривица и сключи договор за изпълнение през февруари 2020. Заповедта за изработване на Техническия проект е издадена в средата на февруари 2020. Техническият проект е подаденпри ВБ в началото на юли 2020. След детайлна проверка на експерти от община Плевен техническия проект беше върнат на изпълнителя за корекции. Коригираният проект беше подаден отново към община Плевен и изпратен към Националният институт за нематериално културно наследство за одобрение. Към настоящият момент, Водещия бенефициент получи положителното становище от Министерството на културата в края на юли 2021.

Освен това, в рамките на Дейност Т.1 – „Разработване на съвместни туристически продукти, услуги и маркетингова стратегия” и подписания договор за услуги, ВБ получи и прие проекта на маркетинговата стратегия в началото на март 2020. Оттогава, след проведени три семинара със заинтересовани страни за обсъждане на съдържанието на стратегията, окончателната стратегия беше официално приета от LB в средата на юли 2021 г. След това стратегията беше качена на интернет страницата на Община Плевен на следната връзка: https://www.pleven.bg/bg/strategii/savmestna-marketingova-strategiya-za-populyarizirane-na-rayona-na-pleven-turnu-magurele-razrabotena-v-ramkite-na-proekt-marshrut-na-pametta-ustoychivi-transgranichni-turisticheski-produkti-za-memorialen-park-grivitsa-i-krepost-turnu .

В допълнение, в рамките на Дейност Т.2 „Картографиране на обекти в рамките на „Път на паметта“ и разработване на онлайн платформа и приложение за смартфони“, ВБ успя да сключи и договор за услуга с предмет “Разработване на триезична онлайн платформа и приложение за смартфон” в средата на ноември 2020 и договор за услуга с предмет “Идентифициране и картoграфиране на обекти, част от природното, културно-историческото и военно наследство в двете общини Плевен и Турну Мъгуреле в началото на октомври 2020. ВБ вече възложи изпълнението на следните дейности по втория договор за услуги: теренно картографиране на обекти; заснемане на фотографски материали; проектиране и внедряване на ГИС модел; проектиране и изпълнение на интерактивна карта;

Досега бенефициентите на проекта проведоха трите „брейнсторминг“ семинара на заинтересованите страни в туристическия сектор – и трите в град Турну Мъгуреле.

В рамките на РПКомуникацияБ2 организира пресконференцията за стартиране на проекта в Турну Мъгуреле, а ВБ подписа договор за изпълнение на информационни и промоционални мерки и изготвянена промоционални материали.

Изображения

Август 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.