Slide background
Slide background
Slide background

TEN-T (ROBG-425)

Добре развита транспортна система в Еврорегиона Русе-Гюргево 
за по-добра свързаност с мрежата TEN-T

Каква е целта?

Да се ​​модернизираиобновипътнатаинфраструктуравРусеиГюргево, представляващадиректнивръзкис TEN-T.

Какъв е бюджетът?

7,835,520.26 евро, от които 6,660,192.21 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Териториална Административна Единица град Гюргево

Бенефициент 2 (Б2):Община Русе

Кога се изпълнява?

Начална дата: 07.09.2018

Крайна дата: 07.12.2022

Продължителност: 51 месеца и 1 ден

Къде се изпълнява?

Русе в България

Гюргево в Румъния

Как се изпълнява?                                  

  • Закупуване на специфично оборудване
  • Услуги за изготвяне на технически проект и техническа помощ
  • Пътни строителни работи в Гюргево и Русе
  • Строителен надзор
  • Мерки за безопасност на движението
  • Съвместна стратегия за оптимизиране на транспортните условияв трансграничната зона
  • Съвместна система за събиране на база данни и обработка на информация за трафика
  • Дейности за информиране и публичност.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:11.23 км реконструирани или модернизирани пътища

Резултати на програмата: 2,000 човека, ползващи модернизираната инфраструктура, водеща към TEN-T

Статус на проекта

Постигнатите до момента резултати по проекта са свързани със сключени договори с експертите на Община Русе и Община Гюргево, създаване на екипи за управление на проекта и закупуване на офис оборудването, необходимо за изпълнение на ежедневните им задачи. И двамата бенефициенти на проекта са провели две стартови конференции – в Русе, България и в Гюргево, Румъния. В допълнение, ВБ закупи автомобил, който ще осигури транспортирането на ПМТ Гюргево свързани с извършване на дейности по изпълнението на проекта.

Основните дейности и целеви групи на проекта са свързани с модернизацията на строителството в Гюргево и Русе (строителни работи в Гюргево: бул.Букурещ; ул.Приетение; ул.1 Декември 98 и бул. Михай Витеазу - 6 756 м; строителни работи в Русе: развитие на строителните работи в в Община Русе - булевард Липник - 4300 м) и състоянието на изпълнение на инвестиционните цели е както следва:

ВБ - Община Гюргево завърши изпълнението на строителните работи по Техническия проект и бяха рехабилитирани 6,75 км пътища в гр. Гюргево. В съответствие с Националното законодателство, свързано с извършване на СМР, беше сформирана комисия от представители на Общината, Изпълнителя и Държавната инспекция по строежа, която провери съответствието на СМР. Така на 22.06.2021 г. е направен приемът при приключване на рехабилитационните работи на шест пътни участъка и за завършване на възстановителните дейности на прохода на кръстовището на ул. 1 декември 1918 г. с ж.п. Гюргево Север-Русе, на км. вж. 66 + 533,00.

Специфичното оборудване за транспортната система за трите лота е доставено на Водещия бенефициент на 23.10.2020 г. След доставката на оборудването доставчикът е монтирал цялото оборудване, както в Гюргево, така и в Русе. Въпреки че оборудването беше монтирано в Община Русе, то не беше функционално за българската част, тъй като спецификата на камерите с висока разделителна способност изискваше високоскоростна защитена интернет връзка чрез оптични влакна. Така се намери друго място за монтиране на камерите, където е инсталирана локална оптична мрежа.

По отношение на изпълнението на СМР в Община Русе, свързани с рехабилитация на бул. "Липник" от кръговото кръстовище на бул. "Цар Освободител" до кръговото кръстовище до сградата на КАТ, строителните работи са завършени от изпълнителя и са започнати съответните действия по окончателно приемане на изпълненото СМР.

Изображения

Октомври 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.