Slide background
Slide background
Slide background

Млад доброволец (ROBG 296)

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да развие доброволческия дух специално сред младите хора (ученици от гимназии, 15-19 годишни) чрез редица механизми.

Какъв е бюджетът?

348,921.03 евро, от които 296,582.85 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Асоциация АИССЕРКълъраш(Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Фондация за устойчиво развитие и просперитет(България)

Бенефициент3 (Б3): Теоретична гимназия “Михай Еминеску”(Румъния)

Бенефициент 4 (Б4): СОУ “Васил Левски”

Кога се изпълнява?

Начална дата: 05.09.2018

Крайна дата: 04.03.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

Кълъраш (Румъния)

Враца, Силистра, България

Как се изпълнява?

  • Ще бъдат оборудвани 2 нови кабинета от всяка гимназия, за да могат доброволците да научат и практикуват различни мерки за интервенция в случай на извънредни ситуации. За кабинетите ще бъде доставено необходимото оборудване: манекени, носилки, медицинско оборудване за обучение (маски, ръчна вентилация, шийна яка, шина и др.), аптечка за първа помощ за обучение, видео проектор и интерактивен смартборд, мебели; Учителите ще бъдат обучени, за да могат да обучават доброволците;
  • 2 съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации с публичните власти (1 в Румъния и 1 в България);
  • една уеб платформа, която ще осигурява хостинг на младата доброволческа общност. Уеб платформата ще съдържа всички документи на проектите, инструкции за извънредни ситуации, снимки и информация за организираните събития и форум, където доброволците могат да организират и обменят информация с цел по-добра координация;
  • 4 доброволчески кампании, организирани в допустимата зона на програмата, регион Кълъраш/Силистра: 2 пилотни дейности ще бъдат организирани в Румъния и 2 пилотни дейности в България (4 дни всяка).

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 17,538 население, ползващо се от мерки за защита от наводнения;

- 17,538 население, ползващо се от мерки за защита от горски пожари;

Резултати на Програмата: Качеството на съвместното управление на риска в трансграничната зона

Статус на проекта

Изпълнението на проекта беше приключено на 04.03.2020 г. и бяха постигнати следните цели:

- Б3 - Теоретична гимназия “Михай Еминеску” иБ4 - СОУ “Васил Левски”Българияса създали и оборудвали два спешни кабинета за първа помощ в техните помещения, които са оборудвани с манекени, носилки, медицинско оборудване за обучение: маски, ръчна вентилация, шийна яка, шина, монитор за кръвно налягане, тест за кръвна захар и аптечка за обучение. И двата кабинета работят и се използват от учениците в учебните курсове за използване на оборудването.

- Създадени са 2 съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации с публичните власти (1 в Румъния и 1 в България) - първото партньорство от Румъния е подписано между ВБ, Б3 и Инспектората за извънредни ситуации в Кълъраш и Червения кръст - Кълъраш и второто, партньорството от България е подписано между Б2, Б4 и отдел Пожарна безопасност и защита на населението - Силистра и Червен кръст - Силистра;

- Разработена е уеб платформа на проекта, която осигурява хостинг на създадената общност от млади доброволци и може да бъде намерена на https://www.youngvolunteer.eu/;

- 793 души (студенти и учители) са участвали в 4 пилотни доброволчески кампании - 2 пилотни дейности бяха организирани в Кълъраш, Румъния и 2 пилотни дейности в Главиница, България (4 дни всяка);

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.