Slide background
Slide background
Slide background

Във Вършец, област Монтана, палеопарк, изграден в рамките на проект ROBG - 471 ,,TOUR-DEST”, Ви очаква да изживеете приключение в праисторическа атмосфера, пресъздавайки естествената среда на Балканите преди около 2,5 милиона години.

В петък, 12 май 2023 г., в красивата обстановка на Художествената галерия към Община Елена, модернизирана по проект ROBG-423, „Култура във вечността“, изпълнен в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България, отбелязахме Деня на Европа чрез изпълнено с цвят и радост събитие, в което участваха участници от всички възрасти.

Вчера, 10 май 2023 г., официално стартирахме първите две покани за финансиране чрез програмата Interreg VI-A RO-BG:
 Състезателната покана за проекти, посветени изключително на проекти в областта на адаптирането към изменението на климата и околната среда в рамките на Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели (ОС) 2.4 и 2.7
 Поканата, посветена на 4-те операции със стратегическо значение (OIS), включени в Анекс 3 на програмата Interreg VI-A Румъния-България:

Изображения

Май 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.