Slide background
Slide background
Slide background

1 Mарт е времето на радостта, празника на пролетта и румънци и българи чакат този момент в съответствие със собствените си традиции. При румънците има марцишор, а при българите мартеница - плетени шнурове или пискюли, в бяло и червено, които символизират живота, щастието, любовта, здравето и плодородието.

Съвместната програмна група за Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2021-2027 избра цели на политиката (ЦП) 2 - По-екологичен, нисковъглероден преход към нулева въглеродна икономика и устойчива Европа и 4 - По-социална и приобщаваща Европа. Тези цели допълват двете цели на политиката, избрани с Решение 4/16.12.2021 г., а именно ЦП 3 - По-свързана Европа и ЦП 5 - Европа, по-близка до гражданите.

Ако търсите страхотно ново доброволческо преживяване, искате да повлияете на европейското сътрудничество или искате да засилите солидарността между регионите, можете да се присъедините към инициативата Interreg Volunteer Youth (IVY) като доброволец или като домакинска организация!

Страница 1 от 2

Изображения

Новини

01 March 2021
Март 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.