Slide background
Slide background
Slide background

Както знаете, сътрудничеството е синоним на работа в екип и взаимна подкрепа. Само заедно можем да бъдем екип и да вземаме най -добрите решения за нашия регион. Хората, които познават по-добре от всеки друг предизвикателствата на трансграничния район, очевидно са тези, които извършват ежедневните си дейности там и ние ги искаме в нашия екип! Винаги сме смятали, че активното участие на гражданите е най -добрият начин да се открият определени пропуски и в крайна сметка да се намерят решения, за тяхното разрешаване.

Знаем, че ти липсват пътуванията!! Но какво ще кажеш за различно пътуване? „Пътуване по музикални ноти“, фестивал за всички наши любители на класическата музика, който ще се проведе във Видин на 14 октомври и в Крайова на 15 октомври 2021 г. Два симфонични оркестъра на Филхармония Олтения - Крайова и Синфониета Видин ще бъдат дирижирани от Богдан Вода.

Годишното събитие на Interreg се провежда между 7-8 октомври в Брюксел и нашата програма Interreg V-A Румъния - България е част от това събитие с проекта RoBg 174 Your Health Matters!
Историята за това как нашият проект реагира на Covid 19, помогна на медицинския персонал и спаси много животи, е част от набор от плакати, добавени към изложбата Interreg 30 години, заедно с много други здравни проекти от цяла Европа.

На 1 -ви и 2 -ри октомври, започвайки от 20:00 часа, жителите и гостите на Русе са поканени да вземат участие в 3D видео проекция върху емблематичната сграда на Съдебната палата. Събитието се организира в рамките на проект ROBG -499 LIVE, реализиран от партньорството между Русенския университет „Ангел Кънчев“, Регионалния исторически музей - Русе, Регионалния исторически музей - Силистра и Музеите на Кълъраш и Дробета - Турну Северин .

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.