Slide background
Slide background
Slide background

Европейската комисия предприема действия в извънредната ситуация, с която всички се справяме и изменя регламентите на ЕС, като приема специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за медицинска помощ на държавите-членки и в други сектори на техните икономики, в отговор на епидемията от COVID-19 (Коронавирусна инвестиционна инициатива).

Органите за управление на Програмата Interreg V-A Румъния - България ревизираха Наръчника за изпълнение на проекта.
Ревизираният документ вече е достъпен в раздел Правила за изпълнение, подраздел Правила на програмата, на следния линк: https://interregrobg.eu/bg/rules-of-implementation/programme-rules/project-implementation-manual.html

Напомняме на всички бенефициенти, че електронните подписи могат и трябва да се използват за всички документи и искания, свързани с изпълнението на проекта, особено през този период. Единната ставка за административни разходи може да покрие такъв тип разходи, в случай че все още не сте закупили електронен подпис (за фиксирани тарифи не са необходими подкрепящи документи).

В контекста на настоящата епидемия на коронавирус (COVID-19), препоръчителните действия, свързани с мерките, които ограничават движението на хората по време на тази епидемия и превантивните мерки, препоръчани от румънското и българското правителство по отношение на наличието и предаването на новия тип коронавирус сред населението, както и обявяване на положителни резултати от теста COVID-19 в допустимата зона на Програмата Румъния-България, Управляващият орган издаде информация за бенефициентите относно изпълнението на проекти, финансирани по Програмата Интеррег V-A Румъния-България, която можете да изтеглите оттук.

Изображения

Април 2020
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.