Slide background
Slide background
Slide background

Като част от дейностите за осигуряване на устойчивост на проекта „Добре дошли в средновековието“, ROBG-452, изпълнен от община Мездра, като водещ бенефициент и община Добрословень, бенефициент 2 в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния - България и по повод 70-годишнината от обявяването на Мездра за град, на 19 и 20 септември 2020 г. в Археологически комплекс "Калето" - Мездра ще се проведе Шестият фестивал на средновековните традиции, бит и култура "Калето - Мездра 2020 ".

Европейската седмица на регионите и градовете е най-голямото ежегодно събитие в Брюксел, посветено на регионалната политика.
Събитието се превърна в уникална платформа за комуникация и работа в мрежа, обединяваща региони и градове от цяла Европа, включително техните политически представители, служители, както и експерти и учени.

Харесва ли ви да пътувате в Румъния или България?
Обичате ли златния пясък и лазурно-синята вода на Черно море?
Или да изкачвате величествените планини на Румъния и България?
Или пък ви харесват и двете – и морето и планината?

Страница 1 от 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.