Slide background
Slide background
Slide background

Европейската комисия стартира оценка на електронното сближаване 2014-2020 г., която има за цел да изследва как функционират системите за електронен обмен на данни между бенефициенти и програмни органи и колко удобни и ефективни са тези системи.

Днес, 8 юли 2021 г., управленските структури на Програмата Interreg V-A Румъния-България организираха онлайн първото заседание на Стратегическия съвет, създаден за разработване на интегрирана териториална стратегия на румънско-българската гранична зона.

Между 30 юни и 2 юли 2021 г. в музея Олтения – Крайова се провежда Културно-туристическата конференция в рамките на проект ROBG - 471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, реализиран в партньорство от община Вършец и музей Олтения. По този повод ще има демонстрация на работата на новото интерактивно оборудване от Природонаучния отдел (холограма, интерактивен тотем, виртуален асистент и интерактивна маса), закупено в рамките на проектa.

Изображения

Юли 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.