Slide background
Slide background
Slide background

На 17.11.2021 г. Съвместният секретариат на Програма Interreg V - А Румъния - България организира онлайн тематична среща с румънски бенефициенти. По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с приключването и устойчивостта на проекти, чести грешки в процесите на отчитане и изменение на договори, често задавани въпроси и искания, свързани със системата e-MS, мерки за борба с измамите и други интересни теми.

ОБЯВЯВА ПОДБОР

на лица за осъществяване на проверките по чл. 125, ал. 4, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 („първо ниво на контрол“) по проекти по програмите за трансгранично сътрудничество, в които Република България участва. Подборът се обявява за свободните позиции за „Контрольор“ за осъществяване на първо ниво на контрол в обособено звено към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ – пет позиции.

Страница 1 от 2

Изображения

Декември 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.