Slide background
Slide background
Slide background

За да подпомогнат кандидатите и бъдещи бенефициенти на Програмата Interreg V-A Румъния-България структурите за управление на програмата са разработили практически наръчник за превенция на измамите, който можете да намери тук.


Дипляни (Покана 1-Покана 2 - Покана 3 - Покана 3 стъпка 2)

БрошураВъзможности за финансиране, предлагани от Програмата Interreg Румъния-България

Презентациите, презентирани в рамките на информационната каравана по втората покана за набиране на проектни предложения ще намерите тук ( 05.02.2016 Dobrich ; 16.02.2016 Giurgiu ; 17.02.2016 Craiova; 18.02.2016 Pleven ; 23.02.2016 Bucuresti )

ПП презентациите от информационните събития за третата покана за набиране на проекти са достъпни тук.

Презентациите, направени по време на Годишната Конференция, са достъпни тук.

Презентации, направени по време на тематичните срещи в Александрия и Велико Търново – Юни 2018 г.

Презентации, направени по време на тематичните срещи в Силистра и Дробета Турну Северин – Октомври 2018

Презентации, направени по време на тематичните срещи в Кълъраш и Враца – Април Май 2019

Презентации, направени по време на тематичните срещи в Крайова и Добрич –  Юли 2019

Презентации, направени по време на тематичните срещи в Монтана и Гюргево –  ноември 2019

Презентации, направени по време на тематичните срещи в Слатина и Русе - юли 2020 г.

Презентации, направени по време на тематичните срещи, организирани онлайн - Декември 2020 г

Презентации, направени по време на тематичните срещи, организирани онлайн - Hоември 2021 г

Презентации, направени по време на тематичните срещи, организирани онлайн - Декември 2022 г

Презентации от тематичните срещи, организирани онлайн – август 2023 г

 

Презентациите от годишната конференция за 2022 г. са достъпни тук

Годишна конференция на програмата Interreg V-A Румъния - България 2021

Посещение на място 2021 

Годишна конференция на програмата Interreg V-A Румъния - България 2020

 

Видеа 1 2 3 и презентации направени по време на Казус: как фондовете на ЕС подобряват живота на гражданите в областта на Румъния и България, 8-ми октомври 2019 г.

Информационен бюлетин за Програмата Interreg V-A Румъния – България 2015 - втори семестър

Информационен бюлетин за Програмата Interreg V-A Румъния – България 2016 - първи семестър

Информационен бюлетин за Програмата Interreg V-A Румъния – България 2016 - втори семестъ

Информационен бюлетин за Програмата Interreg V-A Румъния – България 2017

Информационен бюлетин за Програмата Interreg V-A Румъния – България 2018

Годишна конференция 2020

Информационен бюлетин за Програмата Interreg V-A Румъния – България 2020

Информационен бюлетин за Програмата Interreg V-A Румъния – България 2021

Информационен бюлетин за Програмата Interreg V-A Румъния – България 2022

Информационен бюлетин за Програмата Interreg V-A Румъния – България 2023

 

Събития, предавани на живо

Годишна конференция 2021 г.

Посетете на място 2021 г.

Годишна конференция 2020

Годишна конференция 2020

Годишна конференция 2018 Част 1 Част 2 Част 3

Годишна конференция 2018 Част 1 Част 2

Посещение на място 2018 Част 1 Част 2

Посещение на място 2019 Част 1 Част 2

Видео урок

Как да създадем доклад на партньора (за искане на разходи)

e-MS Обществени поръчки

Определяне на потребители в системата e-MS на ниво проект

Мерки за информация и публичност

 

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.