Slide background
Slide background
Slide background

инструкции за бенефициентите

Следните инструкции (я) са задължителни за бенефициентите

Инструкция № 1/25.02.2016 Новият уеб сайт на Програмата: www.interregrobg.eu

Инструкция № 2/23.09.2016 Програмата INTERREG V-A Румъния България

Инструкция № 3/02.03.2017 Програмата INTERREG V-A Румъния България

Инструкция № 4/01.08.2017 Програмата INTERREG V-A Румъния България

Инструкция № 5/28.12.2017 Програмата INTERREG V-A Румъния България

Инструкция № 6/06.07.2018 Програмата INTERREG V-A Румъния България

Инструкция № 7/10.08.2018 Програмата INTERREG V-A Румъния България

Инструкция № 8/13.08.2018 Програмата INTERREG V-A Румъния България

Инструкция № 9/26.09.2018 Програмата INTERREG V-A Румъния България

Инструкция № 10/01.11.2018 Програмата INTERREG V-A Румъния България

Инструкция № 11/14.11.2019 Програмата INTERREG V-A Румъния България

Инструкция № 12/13.04.2020 ПрограматаINTERREG V-AРумъния България

Инструкция № 13/23.04.2020 ПрограматаINTERREG V-AРумъния България

Инструкция № 14/06.10.2023 ПрограматаINTERREG V-A Румъния България

Публикуване на сайта на Програмата на документацията за обществените поръчки, провеждани от румънските партньори, които нямат качеството на възлагащ орган

Изпращане и публикуване на Единния информационен портал на публична покана от български партньори, които не са възложители по смисъла на чл. 5 от Закона за обществените поръчки

 

 

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.