Slide background
Slide background
Slide background

HEALTHEFF (ROBG-259)

“Повишаване на ефективността на общинското здравеопазване в граничния регион

Берковица – Байлещи”

Каква е целта?

Да се засили капацитетът за общо трансгранично сътрудничество в областта на здравеопазването в общините Берковица и Байлещи чрез създаване на възможности за хората, живеещи в отдалечените села, за достъп до адекватно здравеопазване и снабдяване на общинските болници с модерно и иновативно оборудване.

Какъв е бюджетът?

1,450,529.96 евро, от които1,232,950.46 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Берковица(България)

Бенефициент 2 (Б2): Кметство Байлещи(Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 17.05.2019

Крайна дата: 16.08.2022

Продължителност: 39 месеца

Къде се изпълнява?

Берковица, област Монтана в България

Байлещ, окръг Долж в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Повишаване на ефективността чрез модернизация на оборудването на общинските болници в Берковица и Байлещ
  • Укрепване на местните трансгранични мрежи и увеличаване на капацитета на здравните институции чрез:

-        1 обща политика в областта на здравеопазването;

-        1 Общо изследване за заболеваемостта в областта на ТГС;

-        2 съвместни конференции за представяне на учебни и дискусионни кръгли маси;

-        1 Разработен инструмент за обмен на информация;

-        1 мрежа от здравни услуги от заинтересовани страни разработена в трансграничната зона;

-        2 посещения за обмен на опит

-        2 съвместни обучителни семинари.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 10 подкрепени трансгранични механизми (споразумения, мрежи, регламенти, проучвания, политики, стратегии, инструменти за обмен на информация) с цел подобряване на капацитета за сътрудничество

Резултати от програмата: повишено ниво на координация на публичните институции в допустимата зона

Статус на проекта

Проектът беше финализиран. В рамките на проекта са постигнати следните резултати:

- Съвместна конференция за представяне на изготвеното изследване на заболеваемостта и кръгли маси за дискусии за популяризиране на Наръчника за здравословен живот беше организирана в Берковица на 16-18 февруари 2022;

- Съвместен обучителен семинар за професионално развитие на медицински специалисти беше организиран в гр. Берковица на 09-11 май 2022;

- Меморандум за сътрудничество и партньорство относно общи политики, усилия и действия в здравеопазването, ускоряващи развитието и реализацията на потенциала на общините Берковица (България) и Бейлещи (Румъния), който можете да намерите на следния линк https:/ /healtheff-robg.eu/ro/dokumenti/;

- Развитие на мрежата от здравни услуги на заинтересованите страни в трансграничната зона чрез подписване на декларации за сътрудничество от представители на НПО, други болници и здравни организации в трансграничната зона;

- Съвместно проучване на заболеваемостта в трансграничните региони Монтана – Долж, достъпно на уебсайта на проекта https://healtheff-robg.eu/en/documents/ на 3 езика (английски, румънски и български);

- Разработване на фейсбук страницата на проекта https://www.facebook.com/HealthEff-105221631368861/ и на сайта на проекта https://healtheff-robg.eu/en/;

- Съвместен обучителен семинар за професионално развитие на медицински експерти беше организиран в Бейлещи на 20-22 юни 2022;

- Съвместна конференция за представяне на подготвеното проучване на заболеваемостта и кръгли маси за дискусии за популяризиране на Наръчника за здравословен живот беше организиран  в Бейлещи на 11-13 юли 2022;

- Посещение за обмяна на опит с цел повишаване степента на информираност на населението по отношение на профилактичните дейности беше организирана в гр. Берковица на 3ти август 2022;

- Посещение за обмяна на опит с цел повишаване степента на информираност на населението относно профилактичните дейности беше организирана в Байлещи на 27-28 юли 2022;

- Оборудване на Общинска болница Берковица със следната апаратура: мобилен кардиологичен център, цифрова рентгенова система, пациентни монитори, ултразвукова система за общ и абдомен преглед, транспортен кувьоз за новородени, автоклав, транспортен респиратор и ултразвуков пулверизатор;

- Оборудване на Общинска болница в Байлещи със следното оборудване: фиксирано оборудване за радиология, мобилно оборудване за радиология, лапароскопски комплект + аксесоари, машина за анестезия, хирургическа маса, машина за механична вентилация, бронхоскопия с оптични влакна, операционна зала с LED светлинна лампа и ултразвук за фетална морфология.

- Постигане на ниво 5 (силно подходящо) за координация на публичните институции в избираемата област след изпълнението на проекта.

 

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.