Slide background
Slide background
Slide background

HEALTHEFF (ROBG-259)

“Повишаване на ефективността на общинското здравеопазване в граничния регион Берковица – Байлещи

Каква е целта?

Целта на проекта е да се засили капацитетът за общо трансгранично сътрудничество в областта на здравеопазването в общините Берковица и Байлещи чрез създаване на възможности за хората в отдалечените села да имат адекватно здравеопазване и снабдяване на общинските болници с модерно и иновативно оборудване.

Какъв е бюджетът?

1,450,529.96 евро, от които1,232,950.46евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 25.000 евро за Водещия бенефициент и15.000 евро за Бенефициент 2

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Берковица(България)

Бенефициент 2 (Б2): Кметство Байлещи(Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 17.05.2019

Крайна дата: 16.05.2021

Продължителност: 24 месеца

Къде ще се изпълнява?

Монтана, България

Долж, Румъния

Как ще се изпълнява?

1,450,529.96 евро, от които1,232,950.46евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 25.000 евро за Водещия бенефициент и15.000 евро за Бенефициент 2

•        Подобряване на ефективността чрез модернизиране на оборудването на общинските болници в Берковица и Байлещи

•        Укрепване на местните трансгранични мрежи и увеличаване на капацитета на здравните институции:

- Организиране на посещения за обмен на опит

- Organization of 2 training seminars for capacity building for the medical specialists

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 10 подкрепени трансгранични механизми (споразумения, мрежи, регламенти, проучвания, политики, стратегии, инструменти за обмен на информация) с цел подобряване на капацитета за сътрудничество

Резултати от програмата: повишено ниво на координация на публичните институции в допустимата зона

Статус на проекта (отразен в докладите за напредък)

Проектът се изпълнява в съответствие с одобрения график на дейностите. И двамата бенефициенти по проекта номинираха своите вътрешни екипи и започнаха процеса на възлагане, а именно

Водещ Бенефициент:

Подписа договори за услуги за изготвяне на тръжна документация, превод и започна да изготвя тръжните документи, необходими за закупуване на медицинско оборудване, консултантски услуги по управление на проекти и услуги за информиране и публичност.

Бенефициент 2:

Подписа договор за услуги за информиране и публичност и стартира процедурата за обществена поръчка за придобиване на първата партида за медицинско оборудване

Изображения

Май 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.