Slide background
Slide background
Slide background

МН-ДЖ: По-близо (РОБГ-390)

Монтана-Долж: По-добър достъп - по-близки общности

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се развие пътната инфраструктура в трансграничната зона чрез подобряване на достъпа между възлите и мрежата TEN-T в региона. Предложеният проект предвижда модернизация на два пътя - път II-81 Костинброд-Берковица-Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана и път DJ561B Сегарча-Дрънич от км 0+000 до км 12+130, обл. Долж с обща дължина 19,32 км.

Какъв е бюджета?

7,737,783.80 евро, от които 6,577 116.22 евроЕФРР

Кой го прави?

Водещ Бенефициент (ВБ): Агенция "Пътна инфраструктура" България

Бенефициент 2 (Б2): Териториална административна единица Окръг Долж (Румъния)

Кога се случва ?

Начална дата: 02.04.2020

Крайна дата: 29.12.2023

Продължителност: 44 месецаand 28 дни.

Къде се случва ?

Монтана в България

Долж в Румъния

Как ще стане?

  • Модернизация на пътя DJ561B Сегарча-Дрънич от км 0 + 000 до км 12 + 130, окръг Долж;
  • Модернизация на път II-81 Костинброд-Берковица-Монтана от км 94+000 до км 101+199,48, област Монтана;
  • Разработване на 5 общи механизма, състоящи се от образователни и информационни кампании (осведоменост);
  • Организиране на комуникационни и промоционални дейности.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към програмата)?

Постижения на програмата: 19,32 км рехабилитирани пътища, 3 общи механизма, които улесняват свързването на второстепенни/третични възли към инфраструктурата на TEN-T

Резултатите от програмата: 67177 души от трансграничната зона ще бъдат обслужвани от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T

Статус на проекта

В момента проектът е в 28-ия месец на изпълнение.

От името на ВБ:

Относно обновяване на път II-81 от км 94+000 до км 101+199, Агенция „Пътна инфраструктура“ и „ХИДРО – ВОД СТРОЙ“ подписаха договор РД-33-4/14.08.2020 г. на обща стойност 3,402,231.04 евро, с продължителност 12 месеца. Инфраструктурните дейности бяха завършени.

По отношение на изпълнението на дейностите по пътна безопасност и реклама, АПИ и „ПЕЧАТНИЦА” ООД подписаха договор РД-37-19/17.12.2020 г. на обща стойност 1,748.64 евро, със срок на изпълнение 50 дни. Изпълнителят е изпълнил всички услуги предвидени в договора и е доставил рекламни материали.  

От името на Б2:

Относно обновяване на окръжен път DJ 561B км 0+000 до км 12+130, Т.А.Е. Окръг Долж и S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L. подписаха договор 2/11.01.2021 г. за изработване на техническия проект на обща стойност 40,389.86 евро и срок на изработване на документите 4 месеца. Техническият проект е предаден на B2 от дизайнера и също е проверен от техническия проверяващ, който е установил разлики между техническия дизайн и ДАЛИ фазата.

Открита е процедурата за възлагане на обществени поръчки чрез обявление за участие №. CN1040941 от 31.03.2022 г. с краен срок за подаване на офертите 23.05.2022 г. Офертите са подадени до предвидения срок и в момента ги оценява оценителната комисия, като процедурата по възлагането на обществената поръчка се контролира от АНАП. Необходимият срок за разработване на процедурата за възлагане на обществената поръчка е приблизително 6 месеца, като в тази връзка прогнозният срок за подписване на договора е края на ноември 2022 г. Срокът за изпълнение на работите е 12 месеца. По отношение на оставащите обществени поръчки, които трябва да бъдат извършени от Бенефициент 2, понастоящем Т.А.ЕОкръг Долж стартира в СЕАП обществената поръчка за избор на изпълнител за услуги за надзор на строителството. Очаква се договорът да бъде подписан не по-късно от август 2022 г.

Относно изпълнението на дейностите по пътна безопасност и реклама, Т.А.Е. Окръг Долж и S.C. HOPE PROMO S.R.L. подписаха договор 69/30.09.2020 г. на обща стойност 8,601.34 евро с продължителност до края на периода на изпълнение на проекта

Изображения

Февруари 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.