Slide background
Slide background
Slide background

MN-DJ: CLOSER (ROBG-422)

Монтана - Долж: По-добър достъп - по-близки общности

Каква е целта?

Развитието на пътната инфраструктура в трансграничната зона чрез подобряване на достъпа между възлите и TEN-T мрежата в региона. Предложеният проект предвижда модернизация на два пътя - път II-81 Костинброд-Берковица-Монтана от км 94 + 000 до км 101 + 199.48, област Монтана и път DJ561B Сегарча-Дръник от км 0 + 000 до км 12 + 130, окръг Долж с обща дължина 19,32 км.

Какъв е бюджетът?

7,737,783.80 евро, от които 6,577 116.22 евро ЕФРР

Крайният срок за средата на периода на изпълнение на проекта е 31 октомври 2021.

ВБ: целта в средата на периода на изпълнение приета в договора за финансиране е 5,230 евро;

Б2: целта в средата на периода на изпълнение приета в договора за финансиране е 7,034 евро.

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Агенция “Пътна Инфраструктура“

Бенефициент 2 (Б2): Теритоална административна единица – окръг Долж(Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 02.04.2020

Крайна дата: 29.03.2023

Продължителност: 35 месеца и 28 дни.

Къде се изпълнява?

Монтана в България

Долж в Румъния

Как се изпълнява?

  • Модернизация на пътя DJ561B Сегарчя - Дръник от км 0 + 000 до км 12 + 130, окръг Долж;
  • Модернизация на път II-81 Костинброд-Берковица-Монтана от км 94 + 000 до км 101 + 199.48, област Монтана;
  • Разработване на 5 общи механизма, състоящи се от образователни и информационни кампании (за осведоменост);
  • Организиране на дейности за комуникация и популяризиране.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Постижения на програмата: 19,32 км рехабилитирани пътища, 3 общи механизма, които улесняват свързването на вторични/третични възли към инфраструктурата на TEN-T

Резултатите от програмата: 67 177 души от трансграничната зона ще бъдат обслужвани от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T

Статус на проекта

В момента проектът е в средата на периода на изпълнение.

През отчетния период бенефициентите на проекта се фокусираха върху изработването и необходимите документи за приключване на дейностите и разпространението на рекламни материали.

- I1 „Модернизация на път II-81” в гр. Монтана, ВБ сключи на 14.08.2020 договор за СМР и на 21.07.2020 договор за строителен надзор.

Разрешението за строеж е издадено на 09.06.2020 г., а началната дата на строителните работи е 24.09.2020 г. Договорът в момента се изпълнява и бенефициентът отчита напредък.

От страна на Б2 на 30.09.2020г. беше сключен договор за доставка на всички продукти, включени в Дейност A.T1.1 „Образование за безопасност на децата“, както и в Дейност A.T1.2 „Кампания за информираност на възрастните за управление на скоростта и човешката толерантност по пътищата“. Този договор също така ще осигури всички резултати за работния пакет „Комуникация“.

За инвестиция I2 „Модернизация на окръжен път DJ 561B”, Б2 сключи на 11.01.2021 г. договор за изработване на техническия проект и на 13.01.2021 г. договор за оценка на техническия проект. В момента се изработва техническият проект и се подготвя процедурата за възлагане на обществена поръчка за модернизация на окръжния път.

Изображения

Май 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.