Slide background
Slide background
Slide background

PREF FIRE (ROBG-409)

Предотвратяване на горски пожари в трансграничия регион Долж и Лом, Монтана

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион чрез увеличаване на способността за реагиране на определени участници с правомощия за борба с горски пожари в трансграничния район Долж-Лом, Монтана, като по този начин се засили институционалният и технически капацитет за управление в случай на бедствие и реакции в извънредни ситуации.

Какъв е бюджетът?

941,964.13 евро, от които 800,669.50 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Окръжен Съвет Долж

Бенефициент 2 (Б2): Община Лом

Бенефициент 3 (Б3): Инспекторат за извънредни ситуации Олтения, окръг Долж

Бенефициент 4 (Б4): "Михай Бравул" окръжен инспекторат на жандармерията Долж

Кога се изпълнява?

Начална дата:21.07.2020

Крайна дата:20.07.2023

Продължителност: 36 месецаа

Къде се изпълнява?

Монтана (България)

Долж (Румъния)

Как се изпълнява?

  • Увеличаване на капацитета за намеса в борбата с горските пожари в трансграничния район
  • Обмен на опит в съвместното управление на риска от горски пожари
  • Създаване на съвместни партньорства в областта на управлението на рисковиситуации, породени от пожар
  • Организиране на кампании за повишаване на осведомеността
  • Създаване на пожарна бригада от доброволци в Лом за превенция и гасене на пожари
  • Комуникационни дейности

Какви са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: Население, ползващо се от мерки за защита от горски пожари - 50 912 души; Съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации: 4

Резултати от програмата: Повишено качество на съвместното управление на риска в областта на трансграничното сътрудничество:3

Статус на проекта

Проектът е в ранен етап наизпълнение.Разработени са техническите спецификации за рекламните материали, които ще бъдат разпространени в установените в рамките на проекта в места с висок риск от пожари и в които ще бъде инсталирана звуковата система за предупреждение.Във връзка с напредъка на инвестиционната цел в рамките на дейността - „Създаване на доброволци на пожарната от Лом за превенция и гасене на пожар”, договорът за изработването на техническия проект е подписан на 24 октомври 2017 г. Очаква се договорът да бъде подписано в началото на януари 2022 г.

Изображения

Септември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.