Slide background
Slide background
Slide background

PREF FIRE (ROBG-409)

Предотвратяване на горски пожари в трансграничия регион Долж и Лом, Монтана

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион чрез увеличаване на способността за реагиране на определени участници с правомощия за борба с горски пожари в трансграничния район Долж-Лом, Монтана, като по този начин се засили институционалният и технически капацитет за управление в случай на бедствие и реакции в извънредни ситуации.

Какъв е бюджетът?

941,964.13 евро, от които 800,669.50 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Окръжен Съвет Долж

Бенефициент 2 (Б2): Община Лом

Бенефициент 3 (Б3): Инспекторат за извънредни ситуации Олтения, окръг Долж

Бенефициент 4 (Б4): "Михай Бравул" окръжен инспекторат на жандармерията Долж

Кога се изпълнява?

Начална дата:21.07.2020

Крайна дата:20.07.2023

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

Монтана (България)

Долж (Румъния)

Как се изпълнява?                                 

  • Увеличаване на капацитета за намеса в борбата с горските пожари в трансграничния район
  • Обмен на опит в съвместното управление на риска от горски пожари
  • Създаване на съвместни партньорства в областта на управлението на рискови ситуации, породени от пожар
  • Организиране на кампании за повишаване на осведомеността
  • Създаване на пожарна бригада от доброволци в Лом за превенция и гасене на пожари
  • Комуникационни дейности

Какви са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: Население, ползващо се от мерки за защита от горски пожари - 50 912 души; Съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации: 4

Резултати от програмата: Повишено качество на съвместното управление на риска в областта на трансграничното сътрудничество:3

Статус на проекта

Текущ статус на проекта:

Периодът на изпълнение на проекта приключва на 29.12.2023 г., но поради закъснения в изпълнението на дейностите от ВБ, проектът беше включен в списъка с незавършени проекти, съгласно разпоредбите на Решение на румънското правителство №. 36/2023 г., след решение на Комитета за наблюдение на програмата Interreg V-A Ro-Bg, бр. 313/14.11.2023г. Новата дата за завършване на проекта е 30.04.2024 г.

В рамките на дейност Т1 – „Повишаване на капацитета за намеса при гасене на горски пожари в трансграничния район” е закупено следното оборудване:

1. 3 SUV с пикап, от П4 - "Михай Бравул " Долж Окръжен инспекторат на жандармерията;

2. Специално противопожарно оборудване, от B3 - Инспекторат за извънредни ситуации Олтения, окръг Долж;

3. 4 четириколки с противопожарна система и 4 ремаркета за транспортирането им от Бенефициент 3 - Инспекторат за извънредни ситуации Олтения, окръг Долж.

ВБ преработи изследванията на чуваемостта на системата за предупреждение и на електронните алармени сирени. Тръжната книга е преработена според новите проучвания и е стартирана отново поръчката за алармената система и сирените. Въпреки това процедурата беше отменена, тъй като бяха открити някои несъответствия и беше стартирана отново на 04.10.2023 г. SCN1132302/04.10.2023 г.).

Б2 – Община Лом подписа договор за строителство и финализира работата по сградата, която ще служи за щаб на доброволната пожарна. Също така Б2 проведе кампания за подбор на доброволци за пожарната и всички доброволци бяха наети.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.