Slide background
Slide background
Slide background

Валоризация на автентична култура за трансграничен туризъм

(ROBG–13)

Каква е целта?

Да се открие и популяризира автентичната култура в трансграничния регион, в областите Видин, Монтана и окръг Долж и да се създаде нов туристически продукт, като се използва културното наследство на целевия регион.

Какъв е бюджетът?

414.300,35 евро, от които352.155,30 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент: Сдружение "Регионални партньорства за устойчиво развитие - Видин" (България)

Бенефициент 2 (Б2): Трансгранично сдружение E(quilibrum) Environment (C.B.A.E.E) (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000 г. (България)

Кога?

Дата на започване: 02.02.2016

Дата на приключване: 01.08.2017

Продължителност: 18 месеца

Къде?

Видин, Монтана и София в България

Долж и Букурещ в Румъния

Как?

  • Теренно проучване за откриване на местната култура на хората в селата от областите Видин, Монтана и Долж
  • Разработване на уеб сайт с автентична трансгранична култура, който ще включва 201 видеоклипа
  • Популяризиране на кампанията за гласуване, 3 семинара за обучение на 45 участници във всяко обучение, избрани от кампанията за гласуване
  • 3 фестивала за автентична култура
  • Популяризиране на създадените туристически продукти
  • Инфо-тур за журналисти и туроператори
  • Участие в 4 туристически изложения.

Резултати (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

-        3 интегрирани туристически продукта

-        1 план, създаден за валоризация на културното и природното наследство

Резултати на програмата: 1,545 нощувки

Статус на проекта

Постигнати са следните резултати:

- Разработени са проучвания за автентичната култура в област Видин, област Монтана и окръг Долж и са заснети по 70 късометражни филма за всеки регион. Всички тези материали са достъпни на уебсайта на проекта на адрес:http://robgtraditions.com

- Кампания за гласуване се проведе след промоционална кампания чрез плакати и листовки; излъчени бяхателевизионни и радио спотове; направени публикации във вестници;

- Бяха организирани три „Фестивала на автентичната култура”: във Видин за периода 17-19.05.2017 г. с 241 участници; в Крайова през периода 21-23.06.2017 г. с 265 участници; в Монтана през периода 25-27.04.2017 г. със 190 участници.

- Проведени са три „Обучения за валоризация на културата в туристически продукти“: във Фалковец за периода 06-09.03.2017 г. с 53 участници; в Крайова през периода 29.05.-01.06.2017 г. с 59 участници; в Монтана през периода 20-23.02.2017 г. с 54 участници.

- Инфо тур за валоризация на автентичната култура беше организиран през периода 05-11.06.2017 г. в България и Румъния с 40 участници;

- Бяха проведени информационни и промоционални действия, включително 3 пресконференции за стартиране на проекта, 3 пресконференции за края на проекта, рекламни материали като 50-минутен филм за автентичната култура на областите Видин-Монтана-Долж, каталог A4 - 100 страници със снимки и информация за автентична култура на областите Видин-Монтана-Долж, банери, радио спотове и др.;

- Проектът беше представен на най-големите туристически изложения в България и Румъния, които се проведоха в София и Букурещ.

Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на проекта, достъпен на:www.robgtraditions.com.

Изображения

Февруари 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.