Slide background
Slide background
Slide background

INCOLAB (ROBG-10)

Иновативно и съвместно управление на обектите от Натура 2000 в Дунавския граничен регион

Каква е целта?

Насърчаване и укрепване на партньорството между граничните екологични общности за устойчиво управление на екосистемите в района на Европейската мрежа Натура 2000; за подкрепа на трансграничните инвестиции в обектите от Натура 2000.

Какъв е бюджетът?

1.162.818,31 евро, от които 988.395,56 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент: Национална охрана на околната среда (NEG) (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Регионална инспекция по околната среда и водите - Велико Търново (РИОСВ) (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 19.02.2016

Крайна дата: 18.07.2018

Продължителност: 29 месеца

Къде се изпълнява?

Букурещ, Олт, Телеорман в Румъния

Велико Търново в България

Как се изпълнява?

  • Разработване и изпълнение на съвместен план за управление на обектите от Натура 2000 в Дунавския трансграничен регион;
  • Разработване и изпълнение на информационна система в подкрепа на общия план за управление;
  • Информация и публичност на проекта; обществената осведоменост относно обектите от Натура 2000.

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 1 общ план за управление;

- 27.046 хектара местообитания подкрепени за постигане на по-добър консервационен статут (ha) (COI);

Резултати на програмата:

- 4 обекта от НАТУРА 2000 в трансграничния регион с координирани инструменти за управление.

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

С изключение на обучение по английски език, което не беше организирано от Водещия бенефициент през периода на изпълнение и ще се реализира вместо това в периода на устойчивост, дейностите по проекта бяха реализирани според плана и очакваните резултати.

Бенефициентите извършиха инициативи за развитие на отношения на сътрудничество със съответните акционери (местни публични органи, Държавно лесничейство - Свищов и др.) и протокол за сътрудничество беше подписан.

ИТ оборудванев и полево оборудване (обувки, панталони, якета, спасителни жилетки)беше закупено.

Разработен е общ план за управление, съставен от планове за действие за всяка защитена цел. Планът за управление е резултат от теренните проучвания и картографирането на 4-те защитени територии по НАТУРА 2000 (Suhaia и Confluenta Olt-Dunare в Румъния и "Ostrov Vardim" и "Ribarnitzi Hadji Dimitrovo" в България).

Беше разработена и информационна система, предназначена да подпомогне прилагането на общия план за управление.

Уеб приложението за румънските защитени територии вече е достъпно на адрес https://incolab.gnm.ro/aplicatie/, докато уеб приложението за защитените територии за България може да бъде достъпно на адрес http://incolab.vt.riew.gov. BG /.

Порталът за докладване на инциденти може да бъде намерен на https://incolab.gnm.ro/. Мобилното приложение (потърсете Incolab) е достъпно в Google Play.

Освен това е разработено и инсталирано приложение (достъпно както онлайн, така и офлайн) на таблети (също закупени чрез проекта) за управленските екипи на зоните НАТУРА 2000. Приложението събира данни от полето.

Проведено е обучение на английски език за служители на РИОСВ-Велико Търново. Водещия бенефициент не успя да организира обучението по английски език в рамките на периода на изпълнение на проекта, но трябва да го направи в периода на устойчивост на проекта.

Изображения

Декември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.