Slide background
Slide background
Slide background

Днес, 14 декември 2023 г., управленските структури на Програма Interreg V-A Румъния-България организираха последното заседание на Комитета за наблюдение (КН)

По време на това заседание членовете на КН обсъдиха състоянието на изпълнението на Програмата и нейните основни постижения, както и стъпките, предприети от управленските структури в процеса по закриване на Програмата. Други интересни теми, анализирани от членовете на КН, бяха фокусирани върху състоянието на изпълнение на препоръките от оценката на програмата, както и върху акцентите в процеса на изпълнение на Комуникационната стратегия и Стратегията за борба с измамите.

Приблизително 191,02 милиона евро от ЕФРР, представляващи 88,54% от разпределението на ЕФРР на ниво програма, бяха изплатени на бенефициентите.

Най-значимият напредък е свързан с повишаването на степента на усвояване на програмата до 81,83%, което представлява приблизително 176,53 милиона евро по ЕФРР, поискани от Европейската комисия.

По отношение на изпълнението на проекти бяха договорени 172 проекта на обща стойност приблизително 275,03 милиона евро, които дадоха резултати, които допринасят за развитието на трансграничната зона. В момента 21 проекта на обща стойност 92,10 милиона евро все още са в процес на изпълнение.

Срещата представляваше добра възможност за членовете на КН да направят преглед на всички важни процеси, извършени през 8-те години на изпълнение на програмата и техните основни резултати, както и повод за обсъждане на следващите стъпки, предвидени за изпълнението на текущата Interreg VI-A Програма Румъния-България.

За повече информация относно статуса на Програмите можете да ни последвате на: www.interregrobg.eu и www.interregviarobg.eu.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.