Slide background
Slide background
Slide background

Route to TEN-T (ROBG-133)

Повишаване на достъпността до TEN-T в граничната зона

Негру - Вода - Генерал Тошево

Каква е целта?

Да се подобри връзката с мрежата TEN-T за общностите на двата града, както и за участниците в трафика в граничния регион.

Какъв е бюджетът?

7,937,427.41 евро, от които 6,746,813.30 ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 450,956 евро за ВБ и 964,933 евро за Б2

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ)Териториално административно звено – Негру Вода (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2)Община Генерал Тошево (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 21.03.2017

Крайна дата: 20.03.2020

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

Негру Вода, Констанца в Румъния

Община Генерал Тошево , Добрич, Генерал Тошево,в България  

Как се изпълнява?    

  • 17,58 км пътна инфраструктура, модернизирана в град Негру Вода;
  • 7,95 км модернизирани в община Генерал Тошево;
  • Организиране на конференции в началото и края на проекта;
  • Разработване на информационни и рекламни материали (брошури, листовки, вътрешен банер, външен банер, временни табели, постоянни табели, радио спот, видео спот, информационен филм, картонени папки);
  • Изготвяне на два технически проекта, по един за всеки бенефициент;
  • Разработване на проучвания за управление на трафика – общ механизъм за двете администрации за улесняване на връзката между Негру Вода и Генерал Тошево като третични възли към инфраструктурата на TEN-T мрежата.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 25.53 км обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища;

- 1 създаден съвместен механизъм (проучване на управлението на движението, което ще бъде използвано от двамата бенефициенти и всички заинтересовани публични администрации като общ механизъм за подобряване на връзката на двата града, като третични възли, с инфраструктурата на TEN-T мрежата)

Резултати на програмата: Трансгранично население (12 860 жители), обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща към TEN-T мрежата.

Статус на проекта

Дейностите по проекта са завършени.

Постигнати са следните резултати:

Закупено е цялото необходимо оборудване за проектните екипи на бенефициентите по проекта;

- И двамата бенефициенти по проекта са придобили услуги за консултации за обществени поръчки, управление за изпълнение на проекта, писмен и устен превод, информация и публичност, надзор на строителството;

- Бенефициентите на проекта разработиха съвместно проучване за управление на трафика;

- ВБ придоби многофункционално превозно средство за поддържане на пътищата;

- Бенефициентите на проекта модернизират 25,59 км (17,42 км в град Негру Вода и 8,17 км в община Генерал Тошево).

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.