Slide background
Slide background
Slide background

I-TeN: Турну Мъгуреле - Никопол еМС код: 132

Подобрени третични възли Турну Мъгуреле – Никопол за устойчиво развитие на региона, за по-добра свързаност към инфраструктурата TEN-T

Каква е целта?

Да се подобри развитието на трансграничната транспортна система на третичните възли на "ТурнуМъгурелеНикопол” за по-добра връзка с TEN-T инфраструктура и за устойчиво развитие на региона.

Какъв е бюджетът?

7,133,523.89 евро, от които 6,063,495.29 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториална административна единица – град Турну Мъгуреле (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Никопол (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 09.06.2017

Крайна дата: 30.04.2022

Продължителност: 58 месеца, 22 дни

Къде се изпълнява?

Турну Мъгуреле, Окръг Телеорман, Румъния

Никопол, Област Плевен, България

Как ще се изпълнява?

  • Информация и публичност на проекта: организиране на конференции в началото и края на проекта; прессъобщения за популяризиране на проекта; временни билбордове; постоянни табели; дипляни; плакати; ролетен банер;
  • Възлагане на обществена поръчка и разработване на техническите проекти;
  • Изпълнение на строителни работи в Турну Мъгуреле - модернизиране на 10 улици (улица "Кълъраш", ул. "Рампа Гарий", ул. "Св. Науки", ул. "Хореа", ул. "Клоска", ул. "Крисан", ул. "Аврам Янку", ул. "Михай Витеазу", ул. "Вииторулуи" и път за достъп до завода за консерви) в Румъния (6.268 км);
  • Изпълнение на строителни работи в Община Никопол - модернизиране на 4.957 км път в Никопол; Община - ПВН 3123 - / III - 304, Трънчовица-Новачене / Бацова махала - общински граници (Никопол - Плевен) - Славяново / ПВН 2145;
  • Създаване на система за управление на трафика;
  • Кампания за популяризиране на системата за управление на трафика;
  • Създаване на интегрирана информационна система за операторите на обществения транспорт: организиране на конференция "Общественият транспорт - възможност за по - добра връзка на зоната Турну Мъгуреле-Никопол с TEN-T мрежата"; Семинар: "Как да хармонизираме обществения транспорт за по-добро качество на живота на гражданите?" и изготвяне на проучване "Настояще и перспективи на сътрудничеството в обществения транспорт в трансграничната зона Търну Мъгуреле – Никопол".

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 11.225 километра (Турну Мъгуреле: 6.268 километра и Никопол: 4.957 километра) обща дължина реконструирани или модернизирани пътища;

- 2 съвместни механизма;

Резултати на програмата: 29,865 трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща към TEN-T мрежата.

Статус на проекта

Проектът е финализиран. В рамките на проекта са постигнати:

Изпълнението на работата в Турну Мъгуреле - водещ бенефициент е финализирано. Десет улици/участъци от улици от Турну Мъгуреле (6.268 км), бяха модернизирани.

От страна на Бенефициент 2 е финализирано изпълнението на работата по модернизиране на 4.957 км път в Община Никопол (PVN 3123 - / III - 304, Трънчовица– Новачене/ Бацова махала– Общински граници Никопол–Плевен – Славяново/PVN 2145). Според информация, предоставена от ВП, модернизиран пътният участък между границата на общини Никопол-Плевен и Славяново, който е връзката между инвестиционната цел на Б2 и TEN-T мрежата.

функционира.

Системата за управление на трафика, дефинирана от разработения план за управление на трафика, е завършена. Инсталирано е оборудването за системата за управление на трафика, което функционира.

Дейността „Кампания за осведоменост за системата за управление на трафика“ приключи на 23.07.2021 г., когато бяха доставени 2000 брошури и 100 плаката. Също така приключи дейността „Създаване на интегрирана информационна система за оператори на градски транспорт“. ВБ организира конференция - „Общественият транспорт - възможност за по -добра свързаност на Турну Магуреле - област Никопол с мрежата TENT“ на 23.07.2021 г. с 30 участници и семинар - „Как да хармонизираме обществения транспорт за по -добро качество на живота на гражданите? " на 23.07.2021 г. с 50 участници.

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.