Slide background
Slide background
Slide background

Better connected Euroregion Ruse-Giurgiu (ROBG-130)

Развитие на река Дунав за по - добра връзка на Еврорегиона Русе-Гюргево с паневропейски транспорт 

коридор № 7

Каква е целта?

Да осигури безопасността на транспорта чрез подобряване на водната транспортна инфраструктура на Дунав между Гюргево и Русе.

Какъв е бюджетът?

7.349.963,06 евро, от които 6.247.468,60 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Русе (BG)

Бенефициент 2 (Б2): Териториално административно звено - община Гюргево (RO)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 12.05.2017

Крайна дата: 30.12.2023

Продължителност: 79 месеца и 19 дни

Къде се изпълнява?

Русе, Гюргево

Как се изпълнява?                                 

  • придобиване на оборудване и услуги;
  • рехабилитация на кейовете на пътническия терминал "Русе" и подобряване на навигационните условия на трите корита;
  • изграждане на кей в община Гюргево;
  • мерки за съвместно планиране на стратегията в трансграничния регион.

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: - 8 км подобрен вътрешен воден път, 1 съвместна стратегия за подобряване на безопасността на корабоплаването в Долен Дунав;

Резултати от програмата: 1,83% от дължината на румъно - българската трансгранична част на река Дунав, където безопасността на корабоплаването е подобрена чрез съвместни действия.

Статус на проекта (отразено в докладите за напредъка)

Проектът е финализиран.

Във връзка с основната инвестиционна цел „Рехабилитация на кейовете на пътнически терминал Русе център и подобряване на навигационните условия на трите корабни места” от страна на Водещия Бенефициент – Община Русе, строителните работи започнаха през септември 2019 г. и приключиха през май 2020 г. Инвестиционният обект е въведена в експлоатация в началото на март 2021 г.

По отношение на основната инвестиционна цел, свързана с Бенефициент 2 – Община Гюргево”, свързана с „Устройството на сектор от канала Свети Георги с цел подобряване на свързаността в еврорегиона Русе-Гюргево”, изпълнението на основните работи започна от началото от октомври 2021 г. и беше финализирано през декември 2023 г.

Основният проектен документ, а именно Съвместната стратегия за подобряване на безопасността на корабоплаването по Долен Дунав, беше разработен в тесни консултации с Румънските военноморски власти и Администрацията на река Долен Дунав Галац - секция за корабоплаване Гюргево - институция от Румъния и Изпълнителна агенция за проучване и поддръжка на река Дунав и Специализирано управление „Управление на корабния трафик - река Дунав” в рамките на Дружеството „Пристанищна инфраструктура” от България. Както става ясно от разработения План за действие, тези органи са основните отговорни институции за изпълнението на мерките, предвидени за изпълнение на Стратегията.

След реализирането на двате инвестиционни обекта в Русе и Гюргево бяха подобрени 8 км вътрешен воден път, съответно 1,83% от дължината на ТГС Дунав между Румъния и България, където безопасността на корабоплаването е подобрена чрез съвместни действия.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.