Slide background
Slide background
Slide background

Better connected Euroregion Ruse-Giurgiu (ROBG-130)

Развитие на река Дунав за по - добра връзка на Еврорегиона Русе-Гюргево с паневропейски транспорт 

коридор № 7

Каква е целта?

Да осигури безопасността на транспорта чрез подобряване на водната транспортна инфраструктура на Дунав между Гюргево и Русе.

Какъв е бюджетът?

7.349.963,06 евро, от които 6.247.468,60 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Русе (BG)

Бенефициент 2 (Б2): Териториално административно звено - община Гюргево (RO)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 12.05.2017

Крайна дата: 11.11.2023

Продължителност: 78 месеца

Къде се изпълнява?

Русе, Гюргево

Как се изпълнява?                                  

  • придобиване на оборудване и услуги;
  • рехабилитация на кейовете на пътническия терминал "Русе" и подобряване на навигационните условия на трите корита;
  • изграждане на кей в община Гюргево;
  • мерки за съвместно планиране на стратегията в трансграничния регион.

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: - 8 км подобрен вътрешен воден път, 1 съвместна стратегия за подобряване на безопасността на корабоплаването в Долен Дунав;

Резултати от програмата: 1,83% от дължината на румъно - българската трансгранична част на река Дунав, където безопасността на корабоплаването е подобрена чрез съвместни действия.

Статус на проекта (отразено в докладите за напредъка)

Проектът е в процес на изпълнение. Основните постигнати резултати са:

Техническият проект на LB е разработен през юни 2017 г., а изпълнението на строителните работи също е възложено от септември 2017 г. Разрешението за строеж е издадено през август 2018 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Строителните работи в Русе започнаха през септември 2018 г. и напредъкът им достигна 100% и бяха завършени през май 2020 г. Официалното започване и въвеждане в действие на инвестиционната цел „Рехабилитация на кейовете на пътническия терминал Русе център и подобряване на навигационните условия от трите легла” се проведе на 02.03.2021г.

B2 възложи поръчката за разработване на технически проект, изпълнение на работи и техническа помощ от Проектанта в края на май 2018 г. Изпълнението на строителните работи в Гюргево стартира отново от началото на октомври 2021 г и до момента около 51% от строителството са изпълнени. След възобновяването на изпълнението на инвестицията през октомври 2021 г., дейностите бяха насочени към изграждаето на кея с бетонна плоча и повдигателната рампа, които се използват при извършване на ремонт в работилницата на пристанището или за запазването им през зимата. Извършени са и работи по пътя за достъп до пристанищната платформа и подготвителни работи за преустройство на административни сгради.

Съвместната стратегия за подобряване на безопасността на корабоплаването в Долен Дунав също беше разработена в тясна консултация с отговорните органи и заинтересовани страни, като двамата бенефициенти положиха усилия да осигурят официалния си ангажимент за участие в изпълнението на Стратегията. Бенефициентите на проекта решиха да публикуват Съвместната стратегия и свързаните с нея документи на официалните уебсайтове на Община Русе и Община Гюргево. Освен това се предвижда да се предприемат действия за информиране на свързаните заинтересовани страни, които са участвали в процеса на разработка, за да се гарантира, че стратегията и свързаните с нея документи са лесно достъпни за използване.

 

Изображения

Май 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.