Slide background
Slide background
Slide background

Better connected Euroregion Ruse-Giurgiu (ROBG130)

Развитие на река Дунав за по - добра връзка на Еврорегиона Русе-Гюргево с паневропейски транспорт 

коридор № 7

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да осигури безопасността на транспорта чрез подобряване на водната транспортна инфраструктура на Дунав между Гюргево и Русе.

Какъв е бюджетът?

7.349.963,06 евро, от които 6.247.468,60 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Русе (BG)

Бенефициент 2 (Б2): Териториално административно звено - община Гюргево (RO)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 12.05.2017

Крайна дата: 11.11.2019

Продължителност: 42 месеца

Къде ще се изпълнява?

Русе и Гюргево

Как се изпълнява?                            

  • придобиване на оборудване и услуги;
  • рехабилитация на кейовете на пътническия терминал Русе и подобряване на навигационните условия на трите корита;
  • изграждане на кей в община Гюргево;
  • мерки за съвместно планиране на стратегията в трансграничния регион.

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: - 8 км подобрен вътрешен воден път, 1 съвместна стратегия за подобряване на безопасността на корабоплаването в Долен Дунав;

Резултати от програмата: 1,83% от дължината на румъно - българската трансгранична част на река Дунав, където безопасността на корабоплаването е подобрена чрез съвместни действия.

Статус на проекта(отразено в докладите за напредъка)

Техническият проект на Водещ бенефициент е разработен през юни 2017 г., а изпълнението на строителните работи също се присъжда от септември 2017 г. Разрешението за строеж е заявено през юли 2017 г. и е предоставено през август 2018 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Строителните работи в Русе започнаха през септември 2018 г., а напредъкът им достигна над 70% в началото на ноември 2019 г.

След продължителна оценка на 4-те подадени оферти, Бенефициент 2 възложи поръчката за проектиране на технически проект, изпълнение на строителни работи и техническа помощ от Проектанта в края на май 2018 г. Техническият проект е доставен на Б2 на 25.07.2018 г. Разрешение за строеж е получено през октомври 2018 г. и сертификатът за започване на работа е издаден на 18.10.2018. Изпълнението на работата в Гюргево продължава, около 17% от тях са изпълнени.

Разработена е и Съвместната стратегия за подобряване на безопасността на корабоплаването в Долен Дунав.

Изображения

Август 2020
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.