Slide background
Slide background
Slide background

ICEYTC (ROBG-191)

Подобряване на условията за заетост на младите хора в туристическия сектор

Каква е целта?

Проектът има за цел да повиши конкурентоспособността на младежката работна сила от трансграничния регион и да стимулира мобилността им през границата.

Какъв е бюджетът?

340.542,98 евро, от които 289.461,53 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Каварна (България)

Бенефициент 2 (Б2): Сдружение "Партньори 2000" (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Университет "Овидиус" Констанца (Румъния)

Кога?

Начална дата: 18.05.2017

Крайна дата: 17.03.2019

Продължителност: 22 месеца

Къде?

Добрич в България

Кълъраш и Констанца в Румъния

Как?

  • Подобрена професионална квалификация и езикова компетентност на 80 души
  • Създаден 1 виртуален център за насърчаване на заетостта
  • 200 правни консултации, предоставени на младежите от региона
  • Направени 4 трудови борси за работни места
  • 1 обща стратегия за управление на човешките ресурси в туристическия сектор

Резултати (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:480 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместни обучения; 80 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежта, заетостта, образователните възможности и висшето и професионалното образование; 5 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион.

Резултати на програмата:22880 души, които имат достъп до съвместни инициативи за заетост.

Статус на проекта

Проектът беше финализиран на 17.03.2019 г. със следните основни постижения:

  • Широка информационна кампания за избор на целева група, заинтересувана от професионална кариера в туризма, беше проведена в Румъния и България в периода ноември 2017 – март 2018, която доведе до идентифицирането на 42 румънски и 45 български младежи, които ще вземат участие в планирани професионални обучения в областта на туризма. 2 мотивационни обучения бяха организирани във всяка държава с избраната целева група.В крайна сметка 39 български и 40 румънски младежи завършиха курсове за професионално обучение, като получиха професионална квалификация за „Готвач” и „Сервитьор” в България и „Техник в туризма” или „Организатор на банкети” в Румъния.
  • Част от завършилите професионалното обучение, както и други лица от област Добрич и окръг Констанца участваха в езиковия курс, организиран в рамките на проекта - български език за румънци и румънски език за българи. Разработена е съвместна стратегия за управление на човешките ресурси в туристическия сектор в трансграничния регион, приета от Общински съвет Каварна, докато бенефициент 2 и 3 официално се ангажира с активно участие в нейното прилагане.
  • Виртуален център за насърчаване на заетостта, предложен като уеб-базирана платформа, включваща подходяща информация за търсещите работа, работодателите, търсещи работници, информация за туристическия сектор в региона, възможности за свързване на фирми, работещи в туризма, практически съвети за подготовка на резюме, професионална етика и други, беше разработен и понастоящем е на разположение на български и английски език на https://tourism-jobs-robg.com/en/
  • Проведени са два панаира за работа във всяка страна през пролетта (февруари-март) на 2019 г. с повече от 400 участници. Те обаче не успяха да привлекат участници от другата страна. Следователно, бенефициентите планират да коригират този проблем, като през пролетта на 2020 г. допълнително организират „съвместни“ панаири за работа. Техните планове бяха променени от появилата се ситуация с пандемията от COVID-19, но след последното отпускане на ограниченията и очаквано възобновяване на границите, активни туристически сезони и туристически поток между страните, бенефициентите в момента подготвят „онлайн“ панаир за работа, който ще бъде организиран през юни 2020 г.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.