Slide background
Slide background
Slide background

CREATWIN (ROBG-187)

Подобряване на мобилността на работната сила и заетостта в областта на културата и творческите индустрии от трансграничната зона Румъния-България

Каква е целта?

Да се подобри базата от знания за творческите и културните индустрии, както и бариерите спрямо трудовата мобилност в трансграничния регион. 

Какъв е бюджетът?

577,790.85 евро, от които 491,112.80 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация "Завинаги за Европа" (FEA) (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Бизнес Иновационен Център INNOBRIDGE (INNOBRIDGE BIC) (България) 

Кога се изпълнява?

Начална дата: 05.05.2017

Крайна дата: 04.05.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Окръзи Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Румъния

Области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, България 

Как ще се изпълнява?

 • едно проучване за идентифициране и оценка на свързани с културните и творческите индустрии в целевия трансграничен регион Румъния-България;
 • едно проучване за идентифициране на специфични аспекти на националното законодателство на Румъния и България по отношение на социалната сигурност, заетостта, данъците и финансовите въпроси;
 • обучения за румънски служители в творческите и културните индустрии;
 • обучения за български служители в творческите и културните индустрии;
 • трансгранични посещения за обмен на опит за професионалисти в областта на творческите и културните индустрии;
 • интегрирани съвместни трансгранични борси за трудова заетост;
 • аудио-визуални промоционални материали по отношение на трудовите борси;
 • 2 трансгранични центъра за подпомагане на дейности и заетост в областта на културните и творческите индустрии;
 • уеб сайт, действащ като интерактивна платформа за предоставяне на категорична информация и насърчаване на творческите и културните индустрии;
 • образователни каравани в университетите от Крайова и Русе за популяризиране на младежката заетост в творческите и културните индустрии;
 • информационни и рекламни материали (хартиени торбички, ключодържатели, химикалки, бележници A5, шапки, тениски, чадъри, USB 32 GB, промоционални банери, презентационни филми, видеоклипове и радио спотове).

Какви ще са резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 37 инициативи (обучения, образователни схеми, уебсайтове, споразумения, мрежи, трудови борси и др.), които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион: 11 обучителни сесии; 11 трудови борси; 6 посещения за обмен на добри практики; 1 уебсайт; 8 каравани за обучение;

- 558 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение;

- 200 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежката заетост, възможностите за образование и висше и професионално образование зад граница.

Резултати от програмата: население, което има достъп до съвместни инициативи за заетост - 22,758. 

Статус на проекта

Периодът за изпълнение на проекта приключи на 04.05.2019 г. и окончателният доклад за изпълнение беше представен на РОТГС, който в момента се проверява.

Дейностите по проекта бяха извършени и следните резултати бяха отчетени като приключени:

- организиране на встъпителната пресконференция от ВБ, събитие, което се проведе на 13 декември 2017 г., в Крайова, 42 участници.

- разработване на съвместно проучване за идентифициране и оценка на икономическите дейности, свързани с културните и творческите индустрии в целевия трансграничен регион Румъния-България.

- разработване на съвместно проучване за идентифициране на специфични аспекти на националното законодателство на Румъния и България относно социалното осигуряване, заетостта, данъците и финансовите въпроси.

- организиране на 11 обучения за румънски и български служители в творческата и културната индустрия

- организация на 6 обмена на опит в Румъния и България.

- организация на 8 образователни каравани.

Уебсайтът на проекта е достъпен на три езика на следния линкhttps://www.creatwin.eu/.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.