Slide background
Slide background
Slide background

HIRED (ROBG-179)

Повишена информация и ресурси за заетост и развитие

Каква е целта?

Да се ​​осигурятустойчивииинформиранизанаучнитеизследванияинструментизаповишаваненапригодносттазазаетости трудова мобилност в трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

474,549.10 евро, от които403,366.73 ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Асоциация „Триангулум“, дъщерно дружество(Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация Партньори 2000 (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Агенция за икономическо развитие и инвестиции - Силистра (България)

Бенефициент 4 (Б4): Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие "Дунавска Добруджа" (България)

Кога?

Начална дата: 20.04.2017

Крайна дата: 19.12.2018

Продължителност: 20 месеца

Къде?

Олтеница, Кълъраш, окръг Кълъраш, Румъния

Силистра, Област Силистра, България

Как?

  • Три обучителни програми, даващи квалификация в областта на бизнеса и администрацията (предприемачество, продажби и управление на проекта) - 12 обучителни сесии (6 в Кълъраш – 2 по предприемачество, 2 по управление на проекти и 2 по продажби) и 6 в Силистра (2 по предприемачество, 2 за управление на проекти и 2 по продажби);
  • Разработване и поддържане на уеб платформа;
  • Разработване на Румъния и България езикови курсове с текстови, аудио и видео материали в подкрепа на независимо проучване;
  • Организиране на две конференции, по една за всяка страна на границата;
  • Организиране на 2 трудови борси и образователни изложения, едно в Силистра и едно в Кълъраш;
  • Развитие на марката и комуникационен план за онлайн платформата;
  • Насърчаване на онлайн платформата чрез Google AdWords и Facebook Ads;
  • Повишаване на информираността по проектите за образователните програми и услуги чрез: брошури, листовки, плакати, ролетни банери, банери на открито.

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 4 инициативи, които позволяват мобилността на работната сила в трансграничната зона - 1 образователна схеми + 1уебсайт + 2 трудови борси;

- 300 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение;

Резултати от програмата: население, което има достъп до съвместни инициативи за заетост – 5500 лица: 300 участници в програмите на обучение; 200 посетители на 2 трудови борси за работни места и 5000 посетители на уеб платформата.

Статус на проекта

Проектът беше финализиран.

Следните резултати са постигнати от проекта:

3 обучителни програми, даващи квалификации в областта на бизнеса и администрацията (предприемачество, продажби и управление на проекти) - 12 обучения: 6 в Кълъраш (2 за предприемачество, 2 за управление на проекти и 2 за продажби) и 6 в Силистра (2 за предприемачество, 2 за управление на проекти и 2 за продажби); уеб платформа (http://hir-ed.eu/), разработена и поддържана в добри условия;

Разработени са езикови курсове Ro и Bg; 2 конференции, по една от всяка страна на границата; Организирани са 2 панаири за работа и образование, един в Силистра и един в Кълъраш.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.