Slide background
Slide background
Slide background

RBOEN (ROBG 145)

Румъно-Българска Органична Предприемаческа Мрежа

Каква е целта?                                                

Проектът има за цел да увеличи предприемаческите и трудови дейности в областта на производство на биологични храни, тяхната доставка и популяризиране в трансграничния регион Констанца-Добрич

Какъв е бюджетът?

129,793.23 евро, от които 110,324.25 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Сдружение „Черноморски център за развитие” (България)

Бенефициент 2 (Б2): НПО „Маре Нострум“ (Румъния)

Кога?

Начална дата: 20.04.2017

Крайна дата: 19.10.2018

Продължителност: 18 месеца

Къде?

Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе и Добрич в България (+ София).

Гюргево, Мехединци, Кълъраш, Констанца, Долж в Румъния (+ Букурещ).

Как?

  • 1 органична-предприемаческа мрежа, която ще свърже географски съществуващите предприятия за органични храни, стартиращи фирми, обучаващите се с образованието и свързаните с тях институции;
  • 1 уеб портал "Трансгранични природосъобразни предприемачи";
  • 2 семинара с посещения на място с домакини ферми и фирми в района на Констанца и Добрич;
  • 1 съвместен органичен фестивал "Даровете на природата"
  • обучителни сесии и партньорства с образователни институции в областта на биологичните храни.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 10 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион: 1 обща стратегия, 3 образователни схеми, 3 обучения, 2 посещения на място, 1 органичен международен фестивал

Резултати от програмата: 402 580 души от трансграничната зона Констанца-Добрич, които ще имат достъп до съвместни инициативи за заетост в областта на биологичните храни

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Следните резултати бяха постигнати:

- 1 органична предприемаческа мрежа, която свързва географски съществуващите предприятия за органични храни, стартиращите фирми, обучаващите се и образованието и свързаните с тях институции;

- 1 уеб портал "Трансгранични природосъобразни предприемачи", който е достъпен на следния линк: http://eco-bs.eu/;

- 2 семинара с посещения на място в приемни ферми и фирми в района на Констанца и Добрич;

- 1 съвместен органичен фестивал "Даровете на природата";

- 3 обучителни сесии и партньорства с образователни институции в областта на биологичните храни.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.