Slide background
Slide background
Slide background

The Bridges of Time (ROBG–128)

Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство Никопол-Турну Мъгуреле

Каква е целта?                               

Да се подобри устойчивото използване на културното наследство Никопол-Турну Мъгуреле чрез разработване, прилагане и насърчаване на интегриран съвместен подход за инвестиране в устойчив туризъм.

Какъв е бюджетът?

Общ бюджет на проекта = 5,836,225.82 евро, от които 4,960,791.94 ЕФРР.

Кой?

Водещ партньор (ВБ): Община Никопол, България

Партньор 2 (Б2): Град Турну Мъгуреле, Румъния

Кога?

Начална дата: 31.03.2017

Крайна дата: 30.01.2022

Продължителност: 58 месеца

Как?

  • Строителни работи за възстановяване на крепостта "Турну Мъгуреле"
  • Изграждане на археологически парк Никопол с прилежащ път към скалната църква
  • 3 семинара на заинтересованите страни за разработване на 9 интегрирани туристически продукта/услуги
  • 1 съвместна маркетингова стратегия
  • 1 съвместен уеб портал за информация и приложение за смартфон
  • 8 информационни терминали
  • 2 клуба за исторически реставрации
  • 1 широкомащабен трансграничен фестивал
  • Информационни и рекламни материали

Резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 10, 000 посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и атракции (COI); 2 интегрирани туристически продукта; 7 интегрирани туристически услуги; 1 обща стратегия

Резултатите от програмата: 2,800 туристическинощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

Проектът е срещнал проблеми при изпълнението на дейностите. Това доведе до удължаване със 17 месеца на периода на изпълнение на проекта. Партньорите по проекта полагат всички усилия, за да завършат проекта навреме и са възложени повечето от обществените поръчки.

По отношение на основните инвестиции, които се предвижда да бъдат реализирани в рамките на проекта, статутът е както следва:

ВБ възлага двата договора за изработване на технически проект и строителни работи (един за музея на открито, а вторият за пътя към Клифската църква). Изработването на технически проекти за двата инвестиционни обекта се очаква след одобрението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на геоложките проучвания, съответстващи на предвидените места за двете инвестиционни цели.

Б2 възлага обществената поръчка за изработване на техническия проект и изпълнението на строителните работи. Впоследствие след изработването на техническия проект беше извършена организацията на обекта през юли 2018 г., докато строителните работи започнаха от 01.10.2018 г. Поради лоши метеорологични условия те са били преустановени само веднъж от 17.12.2018 г. до 19.03.2019 г. и втори път от 20.12.2019 г. до 16.03.2020 г., когато са възобновени и продължават в момента. (изпълнение на работното време 20 месеца).

В рамките на проекта до момента са доставени следните услуги за оборудване:

- Разработена е съвместна маркетингова стратегия;

- Договорът за проектиране и разработване на триезичен онлайн портал „Мостовете на времето“ и приложение за смарт телефон е възложен и софтуерните продукти са в процес на разработка;

- Доставени са 100 броя битови костюми от древната епоха, които ще бъдат използвани от двата клуба за исторически реставрации.

Изображения

Май 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.