Slide background
Slide background
Slide background

Мостовете на времето (ROBG–128)

Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство Никопол-Турну Мъгуреле.

Каква е целта?

Да се подобри устойчивото използване на културното наследство Никопол-Турну Мъгуреле до разработване, прилагане и насърчаване на интегриран съвместен подход за инвестиране в устойчив туризъм

Какъв е бюджетът?

Общ бюджет на проекта = 5,816,165.49 евро, от които4,943,740.66 ЕФРР.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Никопол, България

Бенефициент 2 (Б2): Град Турну Мъгуреле, Румъния

Кога се изпълнява?

Начална дата: 31.03.2017

Крайна дата: 30.12.2023

Продължителност: 81 месеца

Как се изпълнява?

  • Строителни работи за възстановяване на крепостта Турну Мъгуреле;
  • Изграждане на археологически парк Никопол с прилежащ път към скалната църква
  • 3 семинара на заинтересованите страни за разработване на 9 интегрирани туристически продукта/услуги;
  • 1 съвместна маркетингова стратегия;
  • 1 съвместен уеб портал за информация и приложение за смартфон;
  • 8 информационни терминали;
  • 2 клуба за исторически реставрации;
  • 1 широкомащабен трансграничен фестивал;
  • Информационни и рекламни материали.

Какви са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:10,000 посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и атракции, 2 интегрирани туристически продукта, 7 интегрирани туристически услуги, 1 обща стратегия

Резултатите от програмата: 2,800 туристи пренощували в трансграничния регион

Статус на проекта

Водещ бенефициент: Възложени са двата договора за разработване на технически проект и строителни работи, единият за музея на открито, а другият за пътя към скалната църква. Бяха изпълнени техническите проекти и за двете инвестиционни цели. Работата по пътя на скалната църква е завършена.

Бенефициент 2: завърши инвестицията за възстановяване на крепостта Турну Мъгуреле, която е отворена за посетители.

До момента по проекта са предоставени следните услуги и оборудване:

- Обща маркетингова стратегия;

- Връчен е договорът за проектиране и разработка на триезичен онлайн портал „Мостове на времето“ и интелигентно приложение. Софтуерът е разработен и може да бъде намерен на https://thebridgesotime.com. Приложението за смартфон може да бъде намерено в Google Play Store, под името „Мостовете на времето“;

- Доставени са 100 броя носии от старата епоха, които ще бъдат използвани от 2-та клуба за исторически възстановки.

- Подписан е договорът за изграждане на Музея на открито между Водещия бенефициент и изпълнителя Консорциум ПОИС ДУНАВ 2015 на 04.02.2022 г.Повече информация можете да намерите на: https://thebridgesoftime.com.

 

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.