Slide background
Slide background
Slide background

MOBGIRU (ROBG-161)

Интегрирани интервенции по заетостта в региона на граничното сътрудничество, Гюргево – Русе

Каква е целта?

Проектът има за цел да повиши степента на трудова мобилност в региона Гюргево-Русе.

Какъв е бюджетът?

634,937.12 евро, от които 539,696.56 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Национално Дъщерно дружество на румънския Червен кръст, клон Гюргево

Бенефициент 2 (Б2): Русенски университет „Ангел Кънчев“ (България)

Бенефициент 3 (Б3): Българска академия на науките (България)

Бенефициент 4 (Б4): Областна администрация-Русе (България) – оттеглил се от проекта

Кога?

Начална дата: 21.04.2017

Крайна дата: 20.10.2018

Продължителност: 18 месеца

Къде?

Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе и Добрич в България (+София)

Гюргево, Мехединци, Кълъраш, Констанца, Долж в Румъния (+Букурещ)

Как?

  • 1 проучване за определяне на мерки за по-добра корелация между индивидуалните умения, образованието, потенциала за заетост и възможностите на пазара на труда;
  • 2 регионални ресурсни центъра за заетост;
  • Организирани 2 трудови борси;
  • Организирана информационна и мотивационна кампания;
  • Разработена 1 работна платформа за трудова мобилност и уебсайт

Резултати (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 инициатива, която активира мобилността на работната сила в трансграничния регион, 250 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение, 150 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежката заетост, възможности за образование и трансгранично висше професионално обучение

Резултати на програмата: 14, 623 души от региона Гюргево-Русе, които ще имат достъп до съвместни инициативи за заетост

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Резултати:

- 1 проучване за идентифициране на мерки за по-добра връзка между индивидуалните умения, образование, потенциал за заетост и възможности на пазара на труда от регион Русе-Гюргево;

- 2 регионални ресурсни центъра за заетост в Гюргево - област Русе, един в Гюргево и един в Русе. Тези регионални ресурсни центрове за заетост бяха оборудвани с необходимата инфраструктура (лаптопи, настолни компютри, мебели, лицензи за office и windows);

- 2 панаира за работа в района на Гюргево - Русе, един през февруари 2018 г. в Гюргево и един през октомври 2018 г. в Русе;

- В рамките на този проект беше разработена една IT платформа за мобилност, която предоставя възможности за хора, които търсят работа, и компании, които търсят служители в района на Гюргево - Русе. Платформата е достъпна на www.mobgiru.eu.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.