Slide background
Slide background
Slide background
Трансгранична агенция за трудова мобилност (VISA) eMS код:147
 

Каква е целта?

Да допринесе за интегрирането на района на ТГС по отношение на заетостта и трудовата мобилност.

Какъв е бюджетът?

498,818.29 евро, от които423,995.55 евро ЕФРР

Цел в средата на изпълнение на периода: 146,180 евро за Българо-Румънска търговско-промишлена палата и 66,420 евро за Асоциация за устойчиво развитие Слатина

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Българо-румънска търговско-промишлена плата (България)

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация за устойчиво развитие Слатина (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 20.04.2017

Крайна дата: 19.04.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Олт в Румъния

Русе в България

Как се изпълнява?                                

  • Проучване на заетостта и трудовата мобилност;
  • Създаване на агенция за трудова мобилност VISA;
  • Портфолио от интегрирани инструменти на агенция VISA;
  • Пилотни действия за трансгранична мобилност - Инфо & Обучение;
  • Пилотни действия за трансгранична мобилност - "Нека се придвижваме заедно";
  • Пилотни консултационни сесии;
  • Поддържане на резултатите от проекта.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:14 вида инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион; 880 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение

Резултати от програмата: 15 000 души ще имат достъп до съвместни инициативи за заетост.

Статус на проекта

Бяха назначени основните членове на екипа по проекта. Проведена бе първоначална работна среща и съвместен управителен комитет по проекта. Планътза действие, финансовата прогноза, планът за постигане на показателите за успех и критериите за контрол на качеството, планът за събитията (2018), годишният преглед на напредъка на проекта и годишният финансов преглед бяха изпълнени. Временна среща на партньорите и на управителния комитет бяха проведени.

Разработен е комуникационен план. Визуалната идентичност за водещия бенефициент и партньора, визуалната идентичност за PR материалите и публикациите са разработени и одобрени. Бяха направени медийнисписъци на български и румънски. Бяха изпратени 2 съобщения за пресата на БГ и РО. Бяха разработени списъци със заинтересовани страни на БГ и РО. Беше подписан договор за проектните информационни и промоционални материали. Логото на VISA бе избрано. Разработени са част от материалите за визуализацията. Проектът беше представен на няколко събития. Бяха проведени информационни срещи. Пресконференция бе проведене от АУРС.

Извършено е проучването на трудовата мобилност и мобилността на работната сила.

Офисът за службата за агенция VISA (Русе) бе закупен и екипът се премести. Част от ИТ оборудването и офис обзавеждането бяха закупени, платени и доставени. Създаден е сателитен офис VISA (Слатина). Всички съветници на VISA бяха назначени. Разработен е проект на вътрешно ръководство. Проведено е обучение на персонала на VISA Агенцията (22-23.02.18 партньорът разработи съдържанието и дизайна на "Пътеводител за пътуващите"), което съдържа информация за разработването на интегрирани инструменти, като е избран доставчикът на услуги за разработване на уеб страници и инструменти на VISA и разработването на уеб инструментите е в ход.

От бенефициентите е установен индикативен календар на събитията.

 АУРС съветник предостави информационни услуги на 12 лица.

Изображения

Април 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.