Slide background
Slide background
Slide background

BGROM (ROBG-155)

Българо-румънска мобилност

Каква е целта?

Да се ​​обединяттърсещитеработа, местнитеобщности, частниясекторивластите от българо-румънския трансграничен регион да участват в съвместното развитие на кооперативния район, използвайки неговите ресурси и предимства по устойчив начин, за да се насърчи трудовата трансгранична мобилност.

Какъв е бюджетът?

354,959.43 евро, от които301,715.50 ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Асоциация Европейски център в подкрепа на бизнеса (България)

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация "Доброволчество за екология" (Румъния)

Кога?

Начална дата: 04.04.2017

Крайна дата: 03.12.2018

Продължителност: 20 месеца

Къде?

Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, България

Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Костанца, Румъния

Как?

  • Организиране на 3 конференции - 1 в началото (през първия месец на проекта в Русе) и 2 в края (през последния месец - в Русе и Каракал, за да се представят резултатите);
  • Разработване на информационни и рекламни материали (USB устройства, банкноти, картонени папки, листовки, ролки);
  • Извършване на BLFS (бизнес и трудова услуга) в трансграничния регион;
  • Разработване на анализ на състоянието на пазара на труда на българо-румънския трансграничен регион;
  • Провеждане на кампания за повишаване на осведомеността (разработване на електронен бюлетин; изготвяне на прессъобщение; разработване на брошура; провеждане на 15 информационии сесии);
  • Организиране на панаир на работни места за целевата група (TGJF);
  • Провеждане на обучителни сесии: 7 обучителни сесии в Румъния и 8 обучителни сесии в България;
  • Разработване на ръководство за работа в чужбина в Румъния и България;
  • Разработване на информация и съвети за трансгранични пътуващи и потенциални работодатели чрез създаване и развитие на уеб сайт "Българо-румънска мобилност“.

Резултати (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 4 инициативи (обучения, образователни схеми, уебсайтове, споразумения, мрежи, работни панаири и др.), които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион: осведоменост кампания; целева група; сесии за обучение и уебсайта;

- 1050 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение;

Резултати от програмата: население, което има достъп до съвместни инициативи за заетост – 20000 души от региона на ТГС (постигнати чрез кампания за осведомяване, ръководство за работав трансграничния регион на Румъния и България, уебсайт).

Статус на проекта

Проектът беше финализиран на 03.12.2018.

Резултати:

- 1 доклад за проучване „Проучване на бизнеса и работната сила (BLFS)

- 1 анализ на състоянието на пазара на труда в трансграничния регион България-Румъния, достъпен на www.bgromobility.eu;

 - 1 кампания за повишаване на осведомеността (включително разработване на електронен бюлетин, разпространение на плакати и брошури, провеждане на 15 информационни сесии). Кампанията за повишаване на осведомеността информира представителите на агенциите по заетостта, частния сектор и гражданите за възможностите за заетост и мобилността на работната сила в трансграничната зона;

- 1 панаир за работа на целевата група (TGJF) в Русе, за да се осигури лесен начин за комуникация между работодатели и търсещи работа и по този начин да активира мобилността на работната сила в трансграничните зони.

- 15 обучения (7 обучения в Румъния и 8 обучения в България) с работодатели и служители с полезна информация относно националните данъци, социалноосигурителните условия и законовите процедури;

- 1 Ръководство „Как да работим трансгранично в Румъния и България“, които бяха разпространени чрез Бюрата по труда, Агенции по заетостта, общини от трансграничната зона;

- 3 конференции - 1 в началото (през първия проектен месец в Русе) и 2 в края (през последния проектен месец - в Русе и Каракал с цел представяне на резултатите);

- Разработване на информационни и рекламни материали (USB устройства, бележници, картонени папки, дипляни, банери);

- Разработване на информация и съвети за трансгранични пътуващи и потенциални работодатели чрез създаване и разработване на уебсайт “BGRO Mobility”, www.bgromobility.eu.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.