Slide background
Slide background
Slide background

CBC LABORLAB – ROBG-142

CBC LABORLAB - Разработване на интегриран и приобщаващ пазар на труда на трансгранично равнище

Каква е целта?                               

Да се ​​подпомогнеинтегриранетонатрудоватазаетоститрудоватамобилноствтрансграничнатазонакатообщ "пазар" чрезсъздаваненамодела CBC LABORLAB.

Какъв е бюджетът?

663,918.08 евро, от които 564,330.35 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Камара за търговия, индустрия и земеделие Кълъраш (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Румънската асоциация за технологичен трансфер и иновации – филиал Мехидинци (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Русенска търговско-индустриална камара (България)

Бенефициент 4 (Б4): Търговско-промишлена палата - Враца (България)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: - 05.05.2017

Крайна дата: - 04.05.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде ще се изпълнява?

Кълъраш, Мехединци в Румъния

Русе, Враца в България

Как ще се изпълнява?

  • Подготовка на проекта;
  • Управление на проекта;
  • Трансгранични проучвания и структурен анализ относно бъдещото развитие на трудовия пазар;
  • Разработване и предоставяне на съвместни специални програми за професионално обучение;
  • Създаване на CBC LABORLAB Клъстер за подпомагане на заетостта и трудовата мобилност;
  • Стратегия и информационни кампанииотносно възможностите за работа и трудова мобилност на ниво трансгранична зона ;
  • Дейности за комуникация, разпространение и публичност;

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 23 вида инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничната зона; 4720 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение

Резултати от програмата: 480 души ще имат достъп до съвместни инициативи за заетост

Статус на проекта

Проектът е финализиран и окончателният доклад се представя на УО.

- Стратегията на CBC LABORLAB за заетост, трудова и социална интеграция на хора в неравностойно положение, възоснова на данните, събрани в рамките на проучването, разработено за структурния анализ на ТГС, относно бъдещото развитие на пазара на труда, беше разгледано.

-Сдружението „LABORLAB CLUSTER” е създадено и регистрирано в Съда на Кълъраш в Регистъра на сдруженията и фондациите.

- 4 панаира за работа, организирани на ниво ТГС с повече от 2400 участници (както търсещи работа, така и работодатели).

Четирите панаира за работа бяха организирани от четиримата партньори по проекта, както следва:

- LB: 22-25.03.2019 в Кълъраш (618 лица)

- B2: 15-18.04.2019 в Дробета Турну Северин (628 лица)

- B3: 09-12.04.2019 в Русе (647 лица)

- B4: 22-25.04.2019 г. във Враца (593 лица).

От 4-те партньора по проекта бяха организирани 4 обучителни програми в следните области: английски език, прилагане на принципа за равенство на шансовете в икономическите единици, предприемачество и развитие на умения за предприемачество и ITC.

Разработена е 1 уеб платформа и тя е достъпна на адрес https://www.laborlab.ro.

Организирани са 4 най-добри събития на ниво ТГС и бенефициенти по проекта са организирани 8 кампании за повишаване на осведомеността.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.