Slide background
Slide background
Slide background

CBP-TLMJ (ROBG -162)

Трансгранично партньорство за обучение и трудова мобилност в юридическата сфера

 

Каква е целта?

Да се насърчи интеграцията на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила в юридическата сфера чрез сътрудничество и популяризиране на съвместни действията на бенефициентите, като използват човешки и природни ресурси по устойчив начин.

Какъв е бюджетът?

430,114.34 евро, от които 365,597.19 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Адвокатска колегия - Долж (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Адвокатска колегия - Видин (България)

Кога?

Начална дата: 05.04.2017

Крайна дата: 04.10.2018

Продължителност: 18 месеца

Къде?

Долж в Румъния

Видин в България

Как?                                                      

  • Създаване на мрежа от центрове, които ще предоставят на населението юридически, информационни и консултантски услуги;
  • Разработване на съвместно проучване, чрез което работят и работната сила;
  • Изготвяне на съвместна стратегия, чрез която да се направят бъдещи насоки по отношение на заетостта и мобилност на работната сила;
  • Участието на целевата група в конференции, курсове по чужд език; курсове за юридически специалисти, съвместни обучителни сесии и обмен на опит.

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Programme outputs: 4 типа инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион и 150 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение;

Резултати от програмата: до 300 жители от двете страни на границата ще имат достъп до съвместни инициативи за заетост.

Статус на проекта

Проектът беше финализиран през октомври 2018 г. Бенефициентите успешно планираха и изпълниха проектните дейности, постигайки основните резултати и резултати от проекта.

През централата на двама бенефициенти бе създадена трансгранична юридическа мрежа, съставена от 2 специализирани центъра (Трансграничен юридически център от Крайова и Трансграничен юридически център от Видин), които бяха рамката за осъществяване на всички дейности по проекта. Също така се предвижда центровете да функционират в периода на устойчивост на проекта и също така да предоставят рамката за прилагането на Съвместната стратегия и свързания с нея план за действие, които са разработени в рамките на проекта. За тази цел двамата бенефициенти сключиха ново споразумение за партньорство, включително план за действие за периода 2019 - 2023 г. Двамата бенефициенти вече работят по разширяването на мрежата, за да включат и други адвокатски асоциации от трансграничния регион. Адвокатска колегия Мехединци Олт вече са приели решения за присъединяване към мрежата.

Екипът на двамата бенефициенти разработи проучване относно заетостта и мобилността на работната сила в трансграничния регион, включващо проучване сред студенти по право, юридически специалисти и юридически лица в окръг Долж и област Видин, беше реализирано с оглед идентифициране на нуждите на целевите групи (студенти и студенти по право, от една страна, и техните потенциални работодатели, от друга), както и зоната за работоспособност и условията, при които членовете на целевата група ще могат да станат по-мобилни в трансграничния регион. Въз основа на проучването екипът допълнително разработи стратегия по отношение на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничния регион, в юридическата област. По време на изработването на стратегията експертният екип се консултира с различни заинтересовани страни и участници, които могат да участват в изпълнението на стратегията за изработване на подробен план за действие за изпълнение на стратегията. И проучването, и стратегията бяха преведени на английски език, отпечатани и разпространени до заинтересованите страни;

 Уебсайтът на проекта и информационната база данни са достъпни на https://juriscbp.ro/ и представляват хранилище за изпълнението на проекта и съдържа всички резултати от проекта, включително резултатите от проучването и разработената стратегия, база данни с потенциални работодатели в окръг Долж и област Видин, законодателство в областта на юридическите въпроси в двете страни, работни места в юридическата област в окръг Долж и област Видин, учебните материали от обученията по юридически теми и др .;

Най-важният резултат от проекта е образователната схема, състояща се от:

 съвместни обучителни курсове по трансгранични юридически теми (Регламентиране на трансграничната миграция, Трансгранично трудово законодателство и социално осигуряване, Трансгранично данъчно законодателство, Трансгранично търговско право, Трансгранични регулации в транспорта и културното наследство, Трансграничен граничен наказателен закон) за 155 РО и 155 БГ, приложени в периода март - август 2018 г.

 езиков курс за обучение (24 часа) за 74 (39 РО и 35 БГ) представители на целевата група, реализиран през ноември 2017 г;

 съвместно обучение по хоризонтални въпроси за 40 (20БГ и 20РО) представители на целевата група в периода февруари-март 2018 г.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.