Slide background
Slide background
Slide background

SAGE (ROBG-157)

Общество за всички възрасти

Каква е целта?

Да се ​​намали професионалната несъвместимост на предлагането и търсенето на работни места, поради несигурното ниво на образование, като пречка за мобилността на труда и за да се корелира търсенето и предлагането на работна сила в селските райони на фона на засилен процес на застаряващо население.

Какъв е бюджетът?

400.230,95 евро, от които340.196,31 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент: Община Круча (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Михаил Когълничану зала комуна (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Зала Силистеа (Румъния)

Бенефициент 4 (Б4): Младежката Европейска организация за Силистра (YOES) (България)

Кога?

Начална дата: 04.04.2017

Крайна дата: 03.10.2018

Продължителност: 18 месеца

Къде?

Костанца в Румъния

Силистра в България

Как?                                                      

  • управление на проекти;
  • информационна и рекламна кампания;
  • кампания за идентичност на проекта;
  • център за обучение;
  • разработване на стратегия за наемане на работна сила и социално приобщаване в селските райони;
  • развитие на професионални обучения заедно с чужди езици и ИТ обучения;
  • 2 споразумения за сътрудничество между трудовите агенции в партньорските региони;
  • създаване на уеб базирана ресурсна мрежа сред заинтересованите страни;
  • 2 учебни посещения;
  • 2 съвместни промоционални прояви за партньорите по проекта и целевата група.

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 15 вида инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион; 180 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение

Резултати от програмата: 20.762 души, които имат достъп до съвместни инициативи за заетост

Статус на проекта:

Проектът е финализиран. Бенефициентите създадоха целева група от 180 лица в активна възраст от общините Кручеа, Силистея и Михаил Когалничану в Румъния и с.Aидемир в България, които да участват в програмата за професионално обучение, предвидена в проекта. В общините Кручеа, Силистея и Михаил Когалничану бяха създадени три учебни центъра.

Програмата за професионално обучение, включваща курсове за професионално обучение за полагане на грижи в дома и личен асистент за инвалиди, както и обучение по ИТ и чужд език се проведе в България и Румъния в периода септември 2017 - април 2018 г. В резултат на това 120 лица получени сертификати за професионална квалификация за „домашен болногледач“ и 60 лица за „личен асистент за инвалиди“. 161 от тях също са завършили курсове по ИТ и чужд език.

През февруари в Кручеа, Силистея и Михаил Когалничану и Aидемир Силистра бяха организирани 4 обучителни семинара, по време на които беше проведено проучване (интервюта и въпросници) сред цялата целева група на проекта (180 обучаеми), необходими за развитието на кръста - гранична стратегия за наемане на работна сила и социално включване в селските районa.

Уебсайт и уеб платформа SAGE ONLINE бяха разработени и са достъпни на адрес: http://societyforallages.ro/.

Партньорите по проекта сключиха споразумения за сътрудничество с Българската национална агенция по заетостта и Окръжна агенция по заетостта на окръг Констанца, предназначени да засилят сътрудничеството в областта на работната сила, по-специално в селските райони, и създадоха Техническия секретариат на мрежата SAGE за подкрепа развитието на допълнителни инициативи за сътрудничество и заетост.

2 Учебни посещения бяха проведени в периода юли - август 2018 г. LB в Силистра и в окръг Констанца, което позволи на завършилите SAGE да се срещнат със социални работници и представител на публични институции от другата държава и да обменят опит.

През септември 2018 г. в Констанца и Силистра бяха организирани 2 конференции (регионални и местни) с цел да се съберат съответните участници и заинтересовани страни в областта на социалните грижи и завършилите SAGE и да се разпространят резултатите от проекта.

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.