Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 271

Културен Мост (ROBG-271)

ТутраканКълъраш Иновативен културен мост за устойчиво регионално развитие

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да се подобри съществуващият културен потенциал, който е подценен и недостатъчно използван, за да се укрепи икономиката и да се увеличи броят на туристическите посещения и нощувки, като се развият съвременни културни забележителности.

Какъв е бюджетът?

475,700.38 евро, от които 404,700.38 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 73,740 евро за ВБ и45,537 евро за Б2

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Исторически музей Тутракан

Бенефициент 2 (Б2): Музей на долния Дунав Кълъраш

Кога се изпълнява?

Начална дата: 28.11.2018

Крайна дата: 27.04.2022

Продължителност: 41 месеца*

*Съгласно решение на УО № 38411 от 15.03.2019 г., срокът за изпълнение на проекта е замразен за 5 месеца, считано от 11.02.2019 г. Освен това чрез три Допълнения към Договора за финансиране срокът за изпълнение на проекта беше удължен, както следва: Допълнение №2/20.03.2020 г. с 8 месеца (до 27.06.2021 г.), чрез Допълнение №3/03.06.2021 г. със 7 месеца (до 27.01.2022 г.), като последното удължаване на срока за изпълнение на проекта беше чрез Допълнение №4/14.01.2022 г. с 3 месеца.

Къде се изпълнява?

Силистра(България)

Кълъраш (Румъния)

Как ще се изпълни?                                

  • Разработване на информация и място за изложба на виртуална реалност Епичен Тутракан
  • Подобряване на туристическата среда и място за изложба на виртуална реалност - Кълъраш
  • Разработване на стратегия за туризма
  • Създаване на два интегрирани туристически продукта
  • Създаване на туристически информационен портал
  • Издаване на каталози и брошури, свързани с културните обекти и събития

Какви ще са резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: увеличаване на очаквания брой посещения на поддържани места с културно и природно наследство и атракции с 15 000 души; 2 интегрирани туристически продукта / услуги; 1 обща стратегия; политика или план за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчива икономическа употреба.

Резултати на програмата: увеличаване броя на нощувките в трансграничната зона с15,000.

Статус на проекта

Изпълнението на проекта е финализирано на 27.04.2022 г. По време на изпълнението на проекта са постигнати следните основни дейности и резултати:

Бяха организирани две детски работилници от B2 – Музей на Долен Дунав Кълъраш – в периода 19-30 юли 2021 г. с 26 участниции в периода 9-10 декември 2021 г.

Изложбата „На речна далечина“ беше представена през юли 2021 г. в Кълъраш и достигна до 38 участници.

Б2 проведе опростената процедура за доставка на софтуер с VR съдържание и специализирано оборудване за проекта „Наследството на цивилизацията Гумелница, погледнато от 3D и 2D перспектива“ и договорът беше подписан на 15.02.2022 г. В рамките на този договор Музеят беше оборудван със специално VR оборудване, което допринесе за привлекателността на Музея за допълнителни посетители.

Съвместната стратегия „Туристическа стратегия и поне 3 туристически пакета, насочени към различни целеви групи, разделени по възраст, интереси и социално положение“ беше разработена и е достъпна https://cbsrd.tutrakan.tours/category/tourist-packages/  .

След доставеното VR оборудване в рамките на Исторически музей Тутракан, през юли 2021 г. в Тутракан беше представена втората изложба „Interbellum Urban Life“.

Двата туристически продукта, разработени в рамките на проекта, са представени от двете VR системи, оборудвани в помещенията на двата бенефициента на проекта в рамките на музеите в Тутракан и Кълъраш.

360 VR филмът/продукцията е разработен и приет от Бенефициентите, трейлърът на продукцията е достъпен на уеб портала https://cbsrd.tutrakan.tours/not-just-a-story-in-the-museum/, докато пълните кадри ще бъдат представени със специална техника, закупена по проекта в двата музея.

Уеб порталът се актуализира с информация, свързана с проекта, и е достъпен на: https://cbsrd.tutrakan.tours/home/ .

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.