Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 464

ROBG-464

Зелено управление за опазване на Природен парк Русенски Лом и Природен парк Комана

Каква е целта?                               

Основната цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство на Природен парк Русенски Лом и Комана.

Какъв е бюджетът?

508,730.23 евро, от които 432,420.68 евро ЕФРР

Цел на средата на периода на изпълнение: 105,000 евро за ВБ и 56,000 евро за Б2.

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ):Дирекция на Природен Парк „Русенски Лом“(България)

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация „Екологичен Център Зелена Площ - Гюргево“(Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 08.11.2018

Крайна дата: 07.01.2021

Продължителност: 26 месеца

Къде ще се изпълнява?

Русе в Българиа

Гюргево в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Разработване на ГИС за 2 национални парка (НП) и Натура 2000 в района на еко коридор Комана-Ломовете
  • Дейности по стратегическо планиране в областта на еко коридор Комана-Ломовете
  •  Осведоменост и свързаност на трансграничните екосистеми на 2-та НП и местатаот Натура 2000.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:2 общи стратегии, политика или планове за управление ивалоризация (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и популяризирането му за устойчиво икономическо развитие

Резултати от програмата: 1000 туристически нощувки в трансграничния регион и координирани инструменти за управление на 4 места от НАТУРА 2000 от трансграничния регионс координирани инструменти за управление

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Екипът за изпълнение на проекта организира стартовите си пресконференции, както и отпечатването на разгънати банери за представяне и популяризиране на проекта "Зелено управление".

И двамата партньори са закупили цялото необходимо оборудване, както е уговорено във формуляра за кандидатстване: две превозни средства за достъп до средни и твърди настилки (SUV), по едно за всеки партньор, Notebook устройство за работа с ГИС и съхранение на файлове за ВБ, архивен калъф за ВБ, устройство за дива природа за видеозаснемане с аксесоари за Б2.

Услугата за разработване на ГИС на Природен парк Русенски Лом и за двамата бенефициенти вече е достъпна за обществени и частни нужди в раздела ГИС / ГИС на уебсайта на дирекцията (https://rusenski-lom.bg/).

Услугата за план за управление (MP) на ВБ е в своя край и предварителната версия вече е достъпна на уеб сайта на Природен парк Русенски Лом в раздел Документи. След последното обществено обсъждане, четвъртото по брой, за изработването на плана, ВБ прие MP II от изпълнителя и го внесе за по-нататъшно преразглеждане в МОСВ (българското Министерство на околната среда и водите) и чака оценката на Министерството и след това приемане на плана за управление.

От името на Б2 беше организирана публична среща с местните заинтересовани страни в природния парк Комана на 21.09.2020. Публичната дискусия със заинтересованите страни включваше представяне на мерките за управление, предложени за вида Canis Aureus (Чакала), включени в плана за действие. Също така „Проучването на инвентара - подробно картографиране на популацията на чакала и неинвазивните растителни видове, както и местообитанията от интерес за общността, в контекста на подвижността на видовете, в природен парк Комана“ беше финализирано на 1 октомври 2020 г. съгласно договорa.

Услугите, свързани с осведомеността за екосистемите и свързаността между Природен парк Русенски Лом и Природен парк Комана и Натура 2000 и проучване на чужди и инвазивни видове бяха финализирани от двамата бенефициенти през октомври. Дейността се основава на съществуващо Предложение за съвместен план за управление на трансграничния коридор Комана и Ломовете, план за действие за чакала (Canis aureus) от природния парк Комана и защитените природни зони, с които той се припокрива и в момента продължава, преработена стратегия за посещение на природен парк Комана и доклад за природен парк Комана, който ще включва основната информация и резултатите, получени от проучванията.

Изображения

Октомври 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.