Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 432

SEVEN-T (ROBG- 432)

Силистра – Екологичен – Жизнен – Електрически - Наводари Транспорт

Каква е целта?

Подобряване на връзката между третостепенни възли чрез реконструкция на 4.315 км пътища и въвеждане на екологично чист транспорт в трансграничния район Силистра-Наводари.

Какъв е бюджетът?

7.896.727,79 евро от които 6,712,218.61 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Община Наводари (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Силистра (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 24.04.2018

Крайна дата: 23.04.2023

Продължителност: 60 месеца

Къде се изпълнява?

Констанца, Румъния

Силистра, България

Как ще се изпълнява?

  • Изготвяне на съвместна стратегия, чиято цел е да се идентифицират по-добри транспортни услуги за гражданите в трансграничния регион, да се подобри достъпността и мобилността на хората с минимално въздействие върху околната среда и предложения за изготвяне на бъдещи съвместни проекти;
  • Разработване на съвместен пътеводител, който ще събира информация за велосипедни алеи и маршрути, забележителности - културно и природно наследство, хотели, магазини и гаражи за велосипеди в района на Силистра и Наводари;
  • Изграждане на 14.414 м велосипедни алеи, изграждане на 7 докинг станции в Силистра (за стандартни и електрически велосипеди), 36 автобусни и велосипедни станции в Наводари и 1 соларен паркинг в Силистра;
  • Рехабилитация на 4,315 км път;
  • Организиране на дейности за информиране и публичност.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

4,315 км рехабилитирани пътища,

2 съвместни механизма, които улесняват свързването на второстепенни/третостепенни възли с инфраструктурата ТЕN-Т;

Резултати на програмата:

68,211 човека от трансграничната зона ще бъдат обслужени от модернизирана инфраструктура, водеща към TEN-T.: 

Статус на проекта

Проектът е завършен.

ВБ – TAU Община Наводари реализира следните инвестиции:

Модернизация на булевард „Наводари“ – модернизирани са 3,84 км път, изградени са велоалеи с дължина 6,90 км, монтирани са пътни знаци и са поставени 36 модерни автобусни спирки.

Б2 – Община Силистра направи следните инвестиции:

В община Силистра са изградени/маркирани 8,64 км велоалеи. Монтирани са 7 дока за електрически и нормални велосипеди. Модернизиран е булевард „Вапцаров” с обща дължина 0,47 км.

Партньорите извършиха съпътстващи дейности за осигуряване на публичност и информация. Така беше разработена уеб страница на проекта, достъпна на адрес https://ro.seven-t.ro/ . Също така няколко видеоклипа относно направените инвестиции в рамките на проекта са достъпни в YouTube: https://youtu.be/prRoMPYbmO8, https://youtu.be/3XKHrxoMsqc, https://youtu.be/6thV5sAeCcs, https://youtu.be/VBt9p8-RQHk,https://youtu.be/p4KuQ_syBi4, https://youtu.be/7_T6dImmA18, https://youtu.be/NoFvrZiXJt4, https://youtu.be/WKpGpYU-V-A, https://youtu.be/0k3mKjJHupw.

1 Обща стратегия за развитие на екологичния транспорт в трансграничната зона Наводари-Силистра също беше разработена и е достъпна на следната връзка на уебсайта на проекта: https://ro.seven-t.ro/strategia-de-dezvoltare-a-transportului-prin-proiectul-silistra-ecofriendly-viable-electrical-navodari-transport/

Беше разработен Съвместен пътеводител, съдържащ събрана информация за велосипедни алеи и маршрути, забележителности – културно и природно наследство, хотели, магазини и гаражи за велосипеди в района на Силистра и Наводари, който беше допълнително популяризиран от бенефициентите по проекта. Съвместният пътеводител е достъпен на следните линкове - на сайта на проекта: https://en.seven-t.ro/brochure/ и на сайта на Община Силистра: https://silistra.egov.bg/wps/portal/municipality-silistra/home/tourist.info/tourist.info

Изображения

Април 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.