Slide background
Slide background
Slide background

POD (ROBG-427)

Партньорства за преодоляване на бедствията за един безопасен регион

Каква е целта?                               

Общата цел на проекта е да се увеличи капацитета за реакция и превенция в случай на горски пожари или наводнения в зоната за трансгранично сътрудничество Гюргево - Русе, както и да се подобри сътрудничеството и комуникацията между правителствените и неправителствените организации в Румъния и България в областта на извънредните ситуации.

Какъв е бюджетът?

994,135.10 евро, от които 845,014.81 евроЕФРР

Крайният срок за средата на период на изпълнение на проекта е 30-ти Ноември 2021.

ВБ: цел в средата на периода на изпълнение приета в договора за финансираане е14,000 евро;

Б2: цел в средата на периода на изпълнение приета в договора за финансираане е20,000 евро;

Б3: цел в средата на периода на изпълнение приета в договора за финансираане е20,000 евро;

Б4: цел в средата на периода на изпълнение приета в договора за финансираане е 2,000 евро;

Б5: цел в средата на периода на изпълнение приета в договора за финансираане е 285 евро;.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Окръжен Съвет Гюргево

Бенефициент 2 (Б2): Български Червен Кръст

Бенефициент 3 (Б3): Червен Кръст – филиал Гюргево

Бенефициент 4 (Б4): Русенски Университет „Ангел Кънчев“

Бенефициент 5 (Б5): Клъстер по бизнес и иновации Русе

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 26.05.2020

Крайна дата: 25.05.2023

Продължителност: 36 месеца

Къде ще се изпълнява?

Русе в България

Гюргево в Румъния

Как ще се изпълнява?

 • Обучение на обучители за повишаване на осведомеността и готовносттапри наводнения сред широката общественост
 • Организиране на един семинар по превенция за персонала, който участва в управлението на горски пожари и наводнения в района на Гюргево – Русе
 • Разработване на „Информационни дни“ за горски пожари и наводнения в района на Гюргево – Русе
 • Готовност за наводнения на населението Русе и Гюргево
 • Организиране на кръгли маси и конференции
 • Осигуряване на модерна техника за комуникация и интервенции при наводнения и горски пожари за оперативните центрове
 • Сключване на протоколи за сътрудничество с институциите, които имат правомощия в областта на наводненията и намесата при горски пожари в областта на трансграничното сътрудничество Гюргево - Русе
 • Изготвяне на пълен двуезичен опис на районите, които могат да бъдат засегнати от горски пожари в зоната за трансгранично сътрудничество Гюргево-Русе
 • Оборудване на лаборатория от Русенския университет с цел транспониране в ГИС карта на списъка с райони, които могат да бъдат засегнати от горски пожари
 • Оценка на уязвимостта и опасностите, които могат да бъдат породени от горски пожари в зоната за трансгранично сътрудничество Гюргево - Русе
 • Разработване на обща стратегия за интервенция и превантивни действия срещу горски пожари в района на Гюргево – Русе
 • Промоционални и комуникационни дейности.

 

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 

- 4 съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации

- 276.000 - Население, облагодетелствано от мерки за защита от наводнения

- 500.000 - Население, ползващо се от мерки за защита от горски пожари

– 500.000 - Население, облагодетелствано от действия по управление на риска

Резултати от програмата: Качеството на съвместното управление на риска в областта на трансграничното сътрудничество

Статус на проекта

До момента е постигнат следният напредък:

Следните артикули бяха закупени и доставени: Преносими компютри; Лазерен принтер; Устройства за съхранение на флаш памет; Софтуерен пакет за създаване на документи; Антивирусен софтуерен пакет; Таблетни компютри; Мобилни телефони.

B2 стартира планираното проучване на пазара, с цел да идентифицира възможни доставчици и нива на цените за оборудването и материалите, необходими за изпълнението на проекта. Програмата за тридневното обучение на доброволци от Българския червен кръст - Русе и Червения кръст - Гюргево е в процес на подготовка.

B3 е подписал договор за финансово управление и услуги за публично придобиване и е подготвил техническо задание за три публични придобивания:

B4 и B5 подготвиха техническото задание за процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Разработена е програмата за тридневното обучение на обучители - доброволци от Българския червен кръст - Русе и Румънския червен кръст - Гюргево. Групата от участници, доброволци на Българския червен кръст - Русе беше избрана в съответствие с техните способности и умения.

LB организира пресконференцията при стартирането на проекта, с 31 участника, онлайн, на 28.07.2020. След това LB публикува съобщения за пресата за старта на проекта за две местни онлайн публикации, а именно: „Гюргево новини“ (връзка за достъп: https://www.stirigiurgiu.ro/judetul-giurgiu-beneficiar-lider-cadrul- unui-proiect-european /) и „Giurgiu Net“ (http://giurgiu-net.ro/archives/72906).

Сключен е договор за услуги за изработване, доставка и монтаж на временния панел за визуална идентичност на проекта.

Русенският университет проведе пресконференция за стартирането на проекта на 30.09.2020. Основната му цел беше да представи целите на проекта и очакваните резултати пред обществеността и да привлече общественото внимание и подкрепа за изпълнението на проектните дейности.

Основният инструмент за комуникация за постигането на тези цели беше уебсайтът на университета, където преди събитието беше публикувано съобщение за пресконференцията. Същото съобщение беше публикувано в социалните мрежи - на страницата във Facebook.

Изображения

Май 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.