Slide background
Slide background
Slide background

JVSL (ROBG-332)

Съвместно доброволчество за по-безопасен живот

Каква е целта?

Целта на проекта е да подобри теоретичната и практическа готовност на звената за доброволно реагиране и да подобри координацията и ефективната реакция в случай на бедствие в трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

998,815.75 евро, от които848,993.36 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Община Тутракан

Бенефициент 2 (Б2): Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Министерство на вътрешните работи (България)

Бенефициент 3 (Б3): Главен инспекторат за извънредни ситуации - Министерство на вътрешните работи (Румъния)

Бенефициент 4 (Б4): Национална асоциация на доброволците в Република България

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 12.09.2018

Крайна дата: 11.11.2022 - финализиран

Продължителност: 50 месеца

Къде ще се изпълнява?

Плевен, Велико Търново и Силистра в България

Долж и Констанца в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Анализ на риска в трансграничния регион
  • Закупуване на пълни защитни костюми за борба с пожарите и обучаваща кула
  • Разработване на доброволчески план за общи действия при реакция в извънредни ситуации
  • Разработване на съвместна програма за обучение на звена за доброволно реагиране
  • Провеждане на теоретични и практически обучения в България и Румъния

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на Програмата:4,779,754 души, които се възползват от действия за управление на риска, 4,591,666 лица, ползващи се от мерки за защита от наводнения, 4,779,754 лица, ползващи се от мерки за защита от горски пожари, 5 съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагирането при извънредни ситуации

Резултати от Програмата: повишено качество на съвместното управление на риска в трансграничния регион от незадоволително (2.00) до задоволително (3.00)

Статус на проекта

Изпълнението на проекта приключи на 11.11.2022.

През целия период на изпълнение на проекта бяха постигнати следните резултати:

Б2 завърши изработването на анализа на риска в трансграничната зона, както следва:

1) Анализ на мащаба, честотата, географската концентрация, сезонността и предпоставките за катастрофални събития в трансграничната зона,

2) Анализ на регионални и общински планове за готовност при бедствия и аварийна реакция за пилотен регион (област Силистра и окръг Кълъраш) и

3) Съвместен доклад за готовността за реагиране при извънредни ситуации в трансграничната зона

Анализът е качен на уеб страницата на проекта, достъпна на следния линк: https://volunteering-robg.com.

В рамките на Дейност Т.3 „Разработване на съвместна програма за обучение на доброволци” беше изготвен план за доброволно реагиране при спешни случаи за общи действия от експертите на Бенефициент 2 и Бенефициент 4 и бе изпратено за одобрение на Бенефициент 3.

В допълнение, в началото на март 2021 г. беше подписан договор за разработване на съвместна програма за обучение на доброволчески звена за спешно реагиране и впоследствие бяха проведени пет тридневни семинара в онлайн формат поради ограниченията на COVID-19.

Б3 финализира поръчката и изграждането на мобилната учебна кула в началото на септември 2021 г. в Констанца.

ВБ отчете финализирането на строителните работи за изграждане на Център за обучение на доброволци в Белица.Изграденият Учебен център в Белица е представен от следните основни пространства:

1. Партер – Антре, Лоби (Бар), Многофункционална зала за хранене (Ресторант), Коридори, Склад, Стълбище, Тоалетни за посетители, Кухня;

2. Първи етаж – 2 конферентни зали, хол, съблекалня, санитарни възли, медицински кабинет, спортна зала, фитнес зала, офис пространство и 8 спални;

3. Втори етаж – 11 спални;

След финализирането на целия процес за разработване на съвместна програма за обучение на доброволци, бенефициентите на проекта отчитат сключването на 5 съвместни партньорства на ниво проект в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации.

В рамките на проектна дейност 4 „Провеждане на теоретични и практически обучения”, Б3 и Б4 организираха 6-те практически обучения в Белица и 2 - те практически обучения в Констанца с повече от с 216 доброволци от Румъния и България.Повече информация е налична на уеб сайта на проекта, достъпен и на трите езика на следния линк: https://volunteering-robg.com .

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.