Slide background
Slide background
Slide background
Dragon boats (ROBG-399)

Драконови лодки

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се създаде нов съвместен туристически продукт - „Драконови лодки“ по поречието на река Дунав в трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

497,763.43 евро, от които423,098.90 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център – Видин (АРРБЦ Видин) - България

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация на местните работодатели за малки и средни предприятия (LEASME) Калафат - Румъния

Бенефициент 3 (Б3):Сдружение „Консулт–Груп“ - България

Кога се изпълнява?

Начална дата: 01.08.2018

Крайна дата: 31.10.2020

Продължителност: 27 месеца

Къде се изпълнява?

7 окръга в Румъния

8 области в България

Как ще се изпълнява?                           

  • закупуване на оборудване, необходимо за създаването на новия съвместен туристически продукт;
  • 10 алтернативни туристически семинара;
  • 10 фестивала на Драконовите лодки в Дунавски градове;
  • трансграничен дракон триатлон, 2 трансгранични мини маратони с драконови лодки в България и Румъния;
  • 6 еднодневни състезания за симулиране на гребане в по-големите градове в трансграничния регион;
  • популяризиране на разработените туристически продукти и събития по проекта.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 735 очакван брой посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и атракции, 1 интегриран туристически продукт, 1 план за управление и валоризиране на културното и природно наследство

Резултати от програмата: повишаване на броя на нощувките в трансграничния регионс 2000

Статус на проекта

Изпълнението на проекта приключи на 31.10.2020 г.;

До момента са отчетени следните основни постижения:

- проведени са 2 пресконференции, в Калафат на 25.09.2018 и във Видин на 11.10.2018;

- Уебсайтът на проекта е разработен:http://dragonboats.eu/bg/ ;

- Доставено е цялото оборудване, предвидено за създаване на технически капацитет на ВБ: товарен микробус, 2 драконови лодки, ремарке за драконови лодки, предпазна лодка с ремарке, плаващ док, 40 жилетки и медийно оборудване (безжични микрофони, високоговорители, go pro камера и др.)

- Б2 еполучили 40 гребла, 40 жилетки, дрон и звукова система;

- Организирани са 9 от 10 семинара за алтернативен туризъм, които популяризират предстоящите събития и координират създаването на план за управление и валоризация на водния туризъм:

Пет в България

1. в Лом на 12.06.2019 с 44 участника;

2. в Оряхово на 14.06.2019 с 41 участника;

3. в Русе на 18.06.2019 с 44 участника;

4. в Свищов на 20.06.2019 с 40 участника;

5. във Видин на 25.06.2019 с 41 участника;

Три в Румъния

1. в Дробета Турну Северин на 02.07.2019 с 41 участника;

2. в Турну Мъгуреле на 06.07.2019 с 40 участника;

3. в Гюргево на 08.07.2019 с 41 участника;

4. в Кълъфат на 22.10.2019 с 40 участника;

- Триатлонът Дракон е организиран на 27-28 юли 2019 г., с 80 участници, за популяризиране на проекта и уникалната природа на езерото Рабиша, разположено близо до пещерата Магура в България;

- На Б3 е доставен гребен симулатор и са организирани 5 от 6 събития за симулация на гребане с помощта на симулатора на гребане:

Три в България

1. във Враца на 30.06.2019 с 62 участника;

2. в Плевен на 13.07.2019 с 58 участника;

3. във Велико Търново на 20.07.2019 с 59 участника;

Две в Румъния

1. в Дробета Турну Северин на 03.07.2019 с 52 участника;

2. в Крайова с 58 участника;

- 1 мини маратон с драконови лодки е организиран в Орсова на 27-28 октомври 2019 г. с 80 участници;

- 6 от 10 фестивала „Драконови лодки” са организирани в рамките на отчетния период, както следва:

1. в Лом на 5-6 Септември, 2019 с 80 участника;

2. в оряхово на 7-8 Септември, 2019 с 81 участника;

3. във Видин на 25-26 Октомври, 2019 с 94 участника;

4. в Кълъфат на 27-28 Октомври, 2019 с 76 участника;

5. в Свищов на 24-25 Юли, 2020 с 83 участника;

6. в Турну Мъгуреле на 26-27 Юли, 2020 с повече от 100 участника;

- 50-минутен филм „Драконови лодки“ е разработен и доставен в цифрова версия и на 500 DVD копия и може да бъде намерен наhttp://dragonboats.eu/en/promotion/, докато DVD копията са разпространени по време на събитията организирани в рамките на проекта.

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.