Slide background
Slide background
Slide background

STREAM (ROBG-351)

“Рационализиране на съвместните действия за реагиране при извънредни ситуации”

Каква е целта?

Да се подобри съвместното управление на риска в областта на Програматачрез увеличаване на съвместната реакция в случай на извънредни ситуации (управление на наводнения, защита от горски пожари и т.н.)

Какъв е бюджетът?

1,008,946.32 евро, от които 857,604.36 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 10,000 евро за ВБ, 97,675 евро за Б2

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Генерален инспекторат за извънредни ситуации (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Министерство на вътрешните работи (България)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 16.05.2018

Крайна дата: 15.01.2023

Продължителност: 56 месеца

Къде ще се изпълнява?

7 окръга в Румъния

8 области в България

Как ще се изпълнява?

  • Закупуване на специализирано оборудване
  • Разработване на учебен център за провеждане на тренировки за височинни и водолазни спасителни дейности
  • Изготвяне на общите учебни програми и съвместните партньорства;
  • Осигуряване на общи тренировки и съвместни упражнения
  • Преглед на съвместния план за намеса
  • Изготвяне на 3 плана за действие при извънредни ситуации

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата?

Изпълнение на Програмата: 4 779 754 хора, ползващи се от действия за управление на риска, 4 591 666 хора, ползващи се от мерки за защита от наводнения, 4 779 754 хора, ползващи се от мерки за защита от горски пожари, 6 съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации

Резултати от Програмата: повишаване качеството на управление на рискав трансграничния регион

Статус на проекта

Изпълнението на проекта предложи удължаване на периода на изпълнение на проекта с 2 месеца чрез МР № 9/Допълнение № 5: от 54 на 56 месеца, новата предложена крайна дата на проекта е 15.01.2023 г.

От страна на ВБевъзложен договора за доставка на мобилния пречиствателен модул;

Досега ВБ имаше един прототип на модула, който им беше доставен за одобрение съгласно приемо предавателен Протокол №. 67274/25.05.2022 , който е върнат с коментари за доработка. На 24.06.2022 беше планирано второто приемане на модула, но това беше отложено от дистрибутора, тъй като са установени дефекти, съгласно документ №. 67274.

Последното приемане на място се проведе между 04-05.10.2022, като специалистите на Генералния инспекторат за извънредни ситуации отново откриха проблеми в работата на модула и отказаха приемането, съгласно документ №. 69171.

От страна на Б2 е финализиран ремонтът на Учебния център в Балчик, включително доставката на мебели и монтаж на учебна кула. Офис оборудване и обзавеждане са доставени на Бенефициент 2. Автомобилът за превоз на екипировка, а именно Фолцваген, модел Crafter 35 Kasten L 13.6, 4Motion, е доставен на B2. Договорите за доставка на специализирано оборудване за спасяване на височина, за водолази и лодка от името на Б2 са възложени. Лодката е доставена;

Предстои да се изпълни в рамките на проекта доставка на мобилния пречиствателен модул заВБ.

Бенефициентите постигнаха значителен напредък в изпълнението на Дейностите, предвидени във Формуляра за кандидатстване за постигане на проектния индикатор 5b.2 - Брой съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации с 6 от 6 предвидени партньорства, като докладваха като постигна следните резултати:

1 разработени Общи учебни програми и

1 разработено съвместно партньорство/план за обща програма за обучение

3 изготвени Планове за действие при извънредни ситуации

1 изготвен План за съвместна интервенция

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.