Slide background
Slide background
Slide background

ROBG-338 “Съвместни ресурси и инициативи, посветени на околната среда”

Каква е целта?                                                

Основната цел на проекта е устойчивото развитие на туризма чрез оптимално използване на екологичните ресурси, поддържане на важни екологични процеси и подпомагане опазването на природните ресурси, като биологичното разнообразие се превърна в основата за икономическо развитие и социално благоденствие на местните общности.

Какъв е бюджетът?

506,313.73 евро, от които 430,366.65 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 61,000 евро за ВБ, 6,500 евро за Б2, 14,000 евро за Б3 и 19,000 евро за Б4.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Кметство Банеаса (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Кметство Аджиджя (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Община Шабла (България)

Бенефициент 4 (Б4): Община Берковица (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 14.09.2018

Крайна дата: 13.03.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

Констанца в Румъния

Монтана в България

Как се изпълнява?

  • Организиране на изследователски посещения в местонахождението на всеки партньор
  • Изготвяне на стратегия за устойчив туризъм JOYRIDE
  • Реализиране на маркетингови планове насочени към областта туризма на територията на всеки партньор
  • Създаване на мрежата TIN JOYRIDE – мрежа от туристически информационни центрове
  • Възстановяване на природното и културно наследство (JOYRIDE туристически пътеки)
  • Организиране на 2 ECO-Ranger лагера и на форум ECO-RANGER в Шабла
  • Разработване на учебния семинар за сертифициране в екотуризма

What will be the results (what’s the contribution to the Programme)?

Изпълнение на програмата: 14 интегрирани туристически продукта/създадени услуги, 2 съвместни стратегии, политики или планове за управление и валоризация (включително, повишаване на осведомеността) на природното и културно наследство чрез възстановяване и насърчаване за устойчива икономическа употреба

Резултати от програмата: 1500 туристически нощувки в трансграничния регион

Статус на проекта

ВБ подписа договор за услуги за управление на проекта с номер 8485/18.09.2018 с фирма „Карина Прест“.

Всички изследователски посещения бяха организирани в Аджиджя, Бъняса, Берковица и Шабла.

Всички партньори по проекта започнаха да закупуват градските мебели за туристическите пътеки JOYRIDE. ВБ и Б2 приключиха с тръжните процедури и договорите бяха подписани през Март 2019. За бенефициентите по проекта от България тръжните процедури продължават.

Също така, споразуменията за мрежата TIN JOYRIDE бяха попълнени и подписани от всички бенефициенти по проекта.

На 12-ти Март 2019 беше организирана пресконференция.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.