Slide background
Slide background
Slide background

Археология и култура (ROBG-568)

Туризмът като връзка на перспективното развитие на граничния регион

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се подобри културното наследство на граничния регион и да се повиши обществената осведоменост за значението на културно-историческото наследство на региона чрез създаване на интегриран туристически продукт - "Археология и култура".

Какъв е бюджетът?

1,483,998.37 евро, от които1,261,398.60 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Долна Митрополия (България)

Бенефициент 2 (Б2):Териториално административно звено - община Моцацеи (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3):Енория Моцацеи (Румъния)

When is it happening?

Начална дата: 13.09.2018

Крайна дата: 08.09.2023

Продължителност: 59 месеца и 27 дни

Къде се изпълнява?

Долж в Румъния

Плевен в България

Как се изпълнява?

  • Общ план за управление на процеса по възстановяване и насърчаване на устойчиво икономическо използване на исторически и културни обекти
  • Маркетингова стратегия за популяризиране на туристическия продукт "Археология и култура"
  • Общ туристически пътеводител с впечатляваща фотография
  • Организиране на професионално обучение на експерти в областта на културното и историческо наследство в България и Румъния
  • Опазване, частично възстановяване и социализация на римската пътната станцияАд путеа
  • Строителни работи в църквата Свети Николай в село Моцацей

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:създаден 1 интегриран туристически продукт, 1 обща стратегия за валоризация на културното и природно наследство чрез неговата реставрация и популяризиране на устойчиви икономически употреби, 500 посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство

Резултати от програмата: 500 туристически нощувки в трансграничния регион

Статус на проекта (отразено в отчетите за напредъка)

Проектът е в процес на изпълнение и са направени важни стъпки за изпълнение на основните дейности по проекта.

Разработен е общ план за управление за възстановяване и насърчаване на устойчиво икономическо използване на исторически и културни обекти. В допълнение, ВБ подписа договор за „Разработване на маркетингова стратегия за популяризиране на туристическия продукт Археология и култура” и разработената триезична стратегия може да бъде консултирана на уебсайта на проекта: www.tourism-dolnamitropolia-motatei.com/documents/. Разпространението на разработения Общ план за управление за възстановяване и популяризиране за устойчиво икономическо използване на исторически и културни обекти и Маркетинговата стратегия за популяризиране на туристическия продукт продължава чрез сайта на проекта и сайта на Общината.

Разработеният Технически проект за извършване на консервационно-реставрационни работи в „Пътна станция Роман Ад Путея“, Обект 1: „Консервация, частична реставрация и социализация на римската крайпътна станция „Ад Путея“ – етап и Обект 2: „Ад Путея Информация и Център за посетители и съпътстваща туристическа инфраструктура“ бяха доставени на ВБ в средата на септември 2019г. В средата на февруари 2023 г. беше подписан договор за изпълнение на строителните работи предвидени в Долна Митрополия. Строителната площадка беше открита в началото на март 2023 г. и в момента сторителните работи са в изпълнение.

Във връзка с инвестиционна обект на бенефициент 3 „Строителни работи в църквата Св. Никола Моцацеи ”, приблизителният технически напредък на вече извършените работи е в съотношение 70%, в момента строителните дейности продължават и се первижда да приключат през юни 2023. Изографисването в църквата започна през юли 2022 г., като достигна приблизително съотношение от 80%.

 

Изображения

Юни 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.