Slide background
Slide background
Slide background

DTP (ROBG-453)

Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство

What’s the goal?

Общата цел на проекта е да насърчи сътрудничеството между институциите и хората чрез използване на културните и природни ресурси по устойчив туристически начин.

What’s the budget?

1,219,951.26 евро, от които1,036,958.56 евро ЕФРР

Who is doing it?

Водещ Бенефициент (ВБ):Община Генерал Тошево

Бенефициент 2 (Б2):  Административна териториална единица – град Мурфатлар

When is it happening?

Начална дата: 12.09.2018

Крайна дата: 30.04.2022

Продължителност: 34 месеца19 дни

Where is it happening?

Добрич в България

Констанца в Румъния

How is it going to happen?

  • Обучение и повишаване на капацитета на местните общности. Провеждане на тематични лагери
  • Създаване на общи туристически продукти. Провеждане на туристически форуми и изложби
  • Извършване на проучвания, изследвания, информационна система, стратегия за развитие на туризма  

What will be the results (what’s the contribution to the Programme)?

Изпълнение на програмата: 4 общи интерактивни туристически продукти / услуги, очакван брой от 5 000 посещения на поддържани обекти на културно и природно наследство, общи стратегии, политики или планове за управление и валоризиране на културното и природното наследство чрез възстановяването и популяризирането му за устойчива икономическа употреба-1.

Резултати от програмата: 3,500 туристически нощувки в трансграничния регион

Project status

Проектът е в процес на изпълнение. Основните отчетени действия, постигнати от бенефициентите на проекта, са описани по-долу:

През 2019 г. се проведоха две кръгли маси на представители на младежки съвети и млади доброволци в Генерал Тошево и Мурфатлар. И двете събития бяха насочени към младите хора и техните нужди да разберат по-добре трансграничните културни особености на района на Добруджа и тяхното значение за сътрудничество и популяризиране на туризма.

Бяха организирани два летни тематични лагера - един в Генерал Тошево и Балчик, а вторият в Мурфалтар и Мамая/Констанца. И двата лагера включваха културни посещения на музеи и исторически обекти, туристически обиколки, работилници, свързани с традиционното и популярно изкуство и занаяти, изложби, спортни и развлекателни дейности, работа в мрежа.

Бяха разработени 2 проучвания на туристическия потенциал и възможности за развитие на туризма  двете общини,  и един стратегически план беше разработен.

Семинар „Нематериално културно наследство – опазване, популяризиране, развитие и възможности за организиране на фестивален и събитийен туризъм” се проведе в Генерал Тошево и Балчик в периода 23-24.10.2020 г.

В периода 18-19.07.2021 г. в Мурфатлар се проведе семинар „Възможности за развитие на тематичен туризъм, свързан с културно-историческото наследство, вино, традиционна кухня и традиционна музика и занаяти”.

Туристически форум „Културно-историческо наследство и туристически атракции в Община Генерал Тошево” беше организиран от Водещия бенефициент в периода 10-11.09.2021 г. с над 100 участници: общински съветници, служители на администрацията, представители на бизнеса, специалисти в областта на култура и образование, туроператори, журналисти и представители на НПО-та. Изготвен и обсъден беше протокол за съвместни действия за изпълнение на общата стратегия за развитие на туризма в трансграничния регион.

Водещият бенефициент завърши редактирането и отпечатването на обща стратегия за развитие на туризма и многоезичен туристически справочник за Генерал Тошево. Двата отпечатани документа бяха доставени на Водещия бенефициент, след което ще бъдат разпространени по време на предстоящите събития по проекта.

Разработени са два уебсайта: http://robg453-tour.eu/ и https://www.murfatlarulturistic.ro/ro/, достъпни на три езика (български, румънски и английски).

Състоянието на инвестиционните дейности е описано, както следва:

Водещ бенефициент - Община Генерал Тошево

Подписани са три договора за строителство от Водещия бенефициент за модернизация на следните обекти:

1. Договор за инвестиционен обект - Исторически музей Генерал Тошево. Работите бяха финализирани и приети съгласно приемо-предавателен протокол, подписан на 6 ноември 2019 г.

2. Договор за инвестиционен обект - Културен център “Пробуда”, с. Кардам. Строителните работи бяха финализирани.

3. Договор за инвестиционен обект - Културен център “Отец Паисий”, с. Спасово. Строителните работи бяха финализирани.

На инвестиционните обекти бяха разработени и монтирани три временни билборда. Парковото оборудване е закупено от ВБ. Приключва доставката на пейки, маси, сгъваеми пластмасови столове, палатки. Приключи и доставката на мебели и обзавеждане за читалищата.

Бенефициент 2 - Териториална административна единица гр. Мурфатлар

С подписване на договор за изпълнение на строително-монтажните работи приключи обществената поръчка за строителни работи по триобектната малка инвестиция - разширение и рехабилитация на Дом на културата Мурфатлар, тематичен парк и рехабилитация на Паметника на героите. Заповед за започване на изпълнение на строителните работи е издадена на 06.08.2020г. Съобщението за започване на строителните работи е регистрирано в Държавната строителна инспекция в Констанца на 10.08.2020 г. Строителните работи бяха завършени; в момента Бенефициент 2 е в процес на подготовка на необходимите документи за приемане на работите.

Изображения

Юни 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.