Slide background
Slide background
Slide background

CULET (ROBG-423)

Култура във вечността 

Каква е целта?

Да съхрани, популяризира и развие културата на общините партньори и успешно да я предаде на бъдещите поколения.

Какъв е бюджетът?

1,411,373.15 евро, от които 1,199,667.16 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Елена (България)

Бенефициент 2 (Б2):Община Меджидия (Румъния)

Кога?

Начална дата: 13.09.2018

Крайна дата: 30.11.2021

Продължителност: 38 месецаи 18 дни

Къде?

Велико Търново в България

Констанца в Румъния

Как?

  • Организиране на лагери за рисуване в Елена и Меджидия
  • Организиране на работни ателиета в Меджидия
  • Разработване на обща стратегия за валоризиране и насърчаване на културното наследство и насърчаване на културния туризъм
  • Организиране на фестивал на културата в Меджидия
  • Разработване на съвместни туристически пакети

Резултати (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 5 интегрирани туристически продукти/услуги, 1 обща стратегия, политика или план за управление (включително повишаване на осведомеността) за валоризиране на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и насърчаване за устойчиви икономически приложения

Резултати от програмата: 500 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта(отразено в докладите за напредъка)

Проектът е в процес на изпълнение.

По отношение на физическия прогрес бяха постигнати следните резултати:

- Финализирани бяха строителните работи по рехабилитация на старото изгорено училище, което ще бъде превърнато в нова Картинна галерия, акт № 15 е подписан на 19.03.2021г. Получени са необходимите разрешителни и сградата е въведена в експлоатация на 29.06.2021 г. и официално открита за обществеността на 03.09.2021 г. Поради статута на сградата като културно наследство се наложи съгласуване с Министерството на културата на Република България;

- Общата стратегия за валоризиране и популяризиране на културното наследство и стимулиране на културния туризъм беше разработена на български език и преведена на румънски и английски език;

- Подготвени бяха 4 съвместни туристически пакета за дестинацията Елена, България - Меджидия, Румъния: „Изкуство“, „Културно историческо наследство“, „Фестивали“ и „Религиозен туризъм“, а резюметата на туристическите пакети бяха преведени на румънски и английски език;

- Първото издание на лагера за живопис се проведе в Елена, между 20-23.08.2019г;

- Второто издание на Лагера за рисуване се проведе в Елена, между 07-10.07.2021 г.

- Първото издание на Лагера за рисуване се проведе в Меджидия, между 26.07-04.08.2019 г.;

- Второто издание на Лагера за рисуване се проведе в Меджидия, между 19-28.08.2021 г.;

- Първото издание на Фестивала на културата се проведе в Меджидия, между 02-05.05.2019 г.;

- Второто издание на фестивала на културата се проведе в Меджидия, между 09-12.09.2021 г.;

 - Бенефициент 2 подписа договора за организиране на художествени работилници на следните теми: рисуване върху вода; рязане и рисуване върху дърво; изрязване и рисуване върху керамика; изрязване и рисуване върху картон. 10 семинара (от 12 семинара) вече бяха проведени в Mеджидия. Подписан е и договорът за изработване на рекламни материали и разработени и доставени рекламните материали;

 - Разработена е аудиогид система за галерията. За картините, с които разполага галерията, бяха подготвени 200 текста, които също бяха преведени на румънски и английски език. Текстовете бяха записани и представени на Водещия бенефициент. Всяко устройство има записи за експонентите на 3 езика - български, румънски и английски. Записите са достъпни на сайта на галерията, раздел Културен кът, 360 виртуална обиколка. Посетителят може да щракне върху всяка картина и да чуе записаната информация. Устройствата за аудиогид са доставени с приемо-предавателен протокол от 22.07.2021 г.;

- Разработени са уеб базирана платформа „Кът на културата”, уеб сайт и лого за картинната галерия - уеб сайтът на картинната галерия е достъпен на https://artelena-robg.eu/.  Уеб сайтът съдържа информация за туристическите пакети, проекта и реализираните дейности, галерията - 360 виртуална обиколка, информационен филм и др. Посетителите на галерията могат да достигнат до уеб сайта с доставения павилион. Платфората Културен кът е част от уеб сайта artelena-robg.eu. Платформата съдържа 360 обиколка на галерията, информационен филм и 4 туристически пакета с кратък филм за всеки пакет. Услугата е изпълнена и приета с приемо-предавателен протокол от 06.08.2021 г. и приемо-предавателен протокол за етап „обучение” за бъдеща работа с уеб сайта, уеб базираната платформа и лого от 06.08.2021 г.;

- Проведе се конференция за популяризиране на туристическите пакети сред туристическите агенции. Събитието се проведе на 03.08.2021 г. в гр. Елена. В събитието взеха участие над 20 представители на туристически компании от региона на ТГС.

Изображения

Май 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.