Slide background
Slide background
Slide background

TourDev Giurgiu-Ruse (ROBG-501)

Съвместната стратегия за туристическото развитие на района Гюргево-Русе

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да допринесе за развитието на туризма в района на Гюргево-Русе, като предостави на местните заинтересовани страни цялостна стратегия за повишаване на видимостта на двата окръга като дестинации за посещение и улесняване на формирането на мрежа от заинтересовани участници, която ще предостави техния принос за разработване на стратегията.

 Какъв е бюджетът?

1416,588.17 евро, от които 354,099.94 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ):Асоциация „ CEDCA

Бенефициент 2 (Б2): Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе

Кога?

Начална дата: 08.09.2018

Крайна дата: 07.11.2019

Продължителност: 14 месеца

Къде?

Русе в България

Гюргево в Румъния

Как?                                                      

  • Документиране на културното и природно наследство в зоната Гюргево – Русе;
  • Поддържане и насърчаване на туризма в района на Гюргево-Русе;
  •  Реализация на проучвания, изследвания, информационна система, стратегия за развитие на туризма;
  • Организиране на работни семинари със заинтересовани страни;
  • Изготвяне, разработване и разпространение на съвместната стратегия;

 Какви са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Програмни резултати:

- 1 интегриран туристически продукт/услуга;

- 1 съвместни стратегии, политики или планове за управление(включително повишаване на осведомеността) на културното и природно наследство чрез реставрация и популяризиране на икономически устойчивата му употреба;

Резултати от програмата: 500 туристически нощувки в трансграничния регион. региона

Статус на проекта

Изпълнението на проекта приключи на 07.11.2019 г. и са постигнати следните цели:

Бяха организирани две стартиращи конференции на проекта.

Уебсайтът е разработен и е достъпен на линк: www.tourdev.eu.

Заключително „Проучване за популяризиране на забележителности и локации в района на Гюргево-Русе и за документация на културно и природно наследство в района на Гюргево-Русе“ е завършено от LB и B2 и е достъпно на всичките три езика на уеб сайта на проекта: www.tourdev.eu/joint-study/.

Уебсайтът е разработен и достъпен на линка: www.tourdev.eu.

Заключително „Проучване за популяризиране на забележителности и локации в района на Гюргево-Русе и за документация на културното и природно наследство в района на Гюргево-Русе“ е завършено от ВБ и Б2 и е достъпно на всичките три езика на уеб сайта на проекта: www.tourdev.eu/joint-study/.

Освен това и двамата бенефициенти организираха и проведоха общо 6 работни срещи - 3 в Русе и 3 в Гюргево, посветени на разработването и съдържанието на Съвместната стратегия за туристическо развитие на района на Гюргево-Русе, участваха от 255 заинтересовани страни, разработената съвместна Стратегически и управленски план за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) за културното и природното наследство е качено и е достъпно на уеб сайта на проекта: www. http://tourdev.eu/joint-strategy/.

Б2 разработи 10 видеоклипа за популяризиране на природното наследство в района на Гюргево - Русе, достъпни на уебсайта: www.tourdev.eu/videos/.

Освен това от партньорите по проекта бяха проведени промоционални дейности, включително изработване на пътеводител и един фотоалбум.

След изпълнението на дейностите по проекта беше създаден 1 интегриран туристически продукт, представен от разработеното съвместно проучване, уебсайта на проекта и отпечатания пътеводител и фотоалбум.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.