Slide background
Slide background
Slide background

TDBOD (ROBG-511)

Традиция и танц - мост над река Дунав

Каква е целта?                               

Туризмът и културното наследство ще бъдат разгледани в рамките на проекта чрез развиване на традиции в Контещи и Царевец (традиционен танц), както и идентифициране на нови традиции, които определят двете области.

Какъв е бюджетът?

1 499 556.90 евро, от които 1,274,623.36 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 100,000 евро за водещ бенефициент, 260,947 евро за Бенефициент 2.

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ):Контещи

Бенефициент 2 (Б2):Царевец, община Свищов

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 24.08.2018

Крайна дата: 30.04.2022

Продължителност: 44 месецаи 7 дни;

Къде ще се изпълнява?

Велико Търново

Телеорман

Как ще се изпълнява?

  • Изготвяне на изследването "Проучване на други обичайни традиции"
  • Организиране на семинари за идентифициране на съвместни туристически продукти
  • Организиране на танцови фестивали
  • Създаване на танцово училище "Контещи"
  • Създаване на Център за култура и образование в Царевец
  • Организиране на информационни и рекламни дейности. 

 

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: Увеличаване на очаквания брой посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство с 1,804

Резултати от програмата: Увеличаване на очаквания брой туристически нощувки в района на трансграничния регионс 1,800.

Статус на проекта

Досега е отчетен следният напредък:

- Сключен е договор за изработка на техническия проект и изпълнение на произведения за Център „Танцова школа” в гр. Контещи, техническият проект е доставен и одобрен и работата е в ход;

- Б2 завърши ремонтните дейности, обзаведе Центъра за култура и образование в Царевец и работи от началото на 01.07.2019;

-Изследването „Изследване на други общи традиции” е разработено на 3 езика (румънски, български и английски);

- Б2 са организирали 2 работни срещи в Центъра за култура и образование в Царевец, на 01.08.2019 г. за идентифициране на традиционни дейности и на 02.08.2019 г. за идентифициране на туристически продукти;

- Фестивалът ‘Традиция и танци - мост над Дунава’ е организиран от Б2 през периода 01.08.2019 - 04.08.2019 в Царевец;

- Проведени са няколко срещи на проектни екипи и на 22.02.2019 г. в културния център в с. Контещи се проведе пресконференция.

Изображения

Май 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.