Slide background
Slide background
Slide background

HAMANGIA (ROBG-407)

Възстановяване на уникалнотo общо културно наследство и популяризиране на съвместен туристически продукт"Хаманджия - първата цивилизация на стара Европа

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на културното наследство - културата "Хаманджия" в българския и румънския регион Добруджа чрез съвместните усилия и действия по опазване и валоризация на културното наследство на Хаманджия с оглед развитието на съвместен интегриран туристически продукт "Хаманджия" и съвместното му популяризиране и управление.

Какъв е бюджетът?

1,494,037.68 евро, от които1,269,932.02 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Шабла (България)

Бенефициент 2 (Б2):Териториална административна единица – град Чернавода (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 27.07.2018

Крайна дата: 26.11.2023

Продължителност: 64месеца

Къде се изпълнява?

Добрич (България)

Констанца (Румъния)

Как се изпълнява?                                  

  • Изследване на културата "Хаманджия" на целевия трансграничния регион като информационна база за по-нататъшното обосновано съвместно развитие на туристическия продукт "Хаманджия";
  • Разработване на съвместен интегриран туристически продукт "Хаманджия", вкл. съвместен туристически маршрут и иновативни туристически услуги, базирани на ИКТ;
  • Валоризация на ресурсите и подобряване на привлекателността на археологическия обект "Археологически парк Дуранкулак - Хаманджи" в община Шабла чрез инвестиции в малък мащаб;
  • Валоризация на историческите и културни ресурси на Черна вода чрез изграждане на "център Хаманджия", съставен от нов музеен подход чрез малки инвестиции в рехабилитация и налагане на съществуващи сгради;
  • Популяризиране на туристическия продукт "Хаманджия" чрез организиране на промоционални кампании сред целевите групи в съответствие с маркетинговата стратегия, разработена по проекта.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 брой създадени интегрирани туристически продукти/услуги, 2 общи стратегии, политики или планове за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиво икономическо ползване.

Резултати от програмата: 40 000 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

Проектът е в процес на изпълнение, като отчетените постижения до този момент са следните:

- Сформирани са екипите за управление на проекта. 2 Прессъобщения за старта на проекта бяха публикувани на сайтовете на общините Шабла и Чернавода;

- Техническият проект за благоустрояване и реконструкция на „Археологически парк Дуранкулак-Хаманджия” в Шабла, е изработен от ВБ. Договорът за изпълнение на СМР беше подписан на 13.04.2023 г., а строителните работи стартираха на 21.04.2023. Към 01.07.2023, изпълнението на строителните работи възлиза на 38%;

- Техническият проект за развитие на център Хаманджия в гр. Черна вода, вкл. двете съществуващи сгради, предназначени за развитието на център Хаманджия и Работилница за мислители (Thinker Workshop), са разработени от Б2. Договорът за изпълнение на СМР е подписан на 04.08.2021 г., строителната площадка е открита на 25.08.2021 г. и в момента строителните работи са в процес на изпълнение. Към днешна дата, изпълнението на строителните работи възлиза на 85%;

- Сайтът на проекта е разработен и е достъпен на www.hamangia.eu на български, румънски и английски език;

- Съвместното проучване на културата „Хаманджия“ и нейното въздействие в целевия трансграничен регион е разработено от изпълнителя и прието от ВБ;

- Тематичната конференция „Хаманджия“ беше организирана онлайн на 16 декември 2021 г. онлайн, чрез платформата ZOOM;

- ВБ подписа договор за разработване на виртуална обиколка на обектите и за смартфон приложения за съвместния туристически маршрут Хаманджия, който е в процес на изпълнение;

- Бяха организирани 4 тематични работни срещи, по време на които бяха обсъдени обектите на културно-историческото наследство на Хаманджия, съществуващи в целевия трансграничен регион, които трябва да бъдат включени в съвместния туристически маршрут:

1. Среща № 1 в гр. Черна вода, на 28.10.2022 г.

2. Среща № 2 в град Шабла, на 25.11.2022 г.

3. Среща № 3 в гр. Черна вода, на 05.12.2022 г.

4. Среща № 4 в град Шабла, на 06.12.2022 г.

- Разработен е съвместен туристически маршрут “Хаманджия”. Продуктът включва посещения на археологически обекти и музеи, както и практически изживявания като работилници за правене на керамика и традиционни кулинарни класове. Обиколката е предназначена да осигури завладяващо и образователно изживяване за посетителите, които се интересуват да научат повече за историята и културата на региона. Съвместният туристически маршрут започва от Археологически парк Дуранкулак-Хаманджия в община Шабла, България и завършва в Център „Хаманджия” в гр. Чернавода, Румъния;

- Водещият бенефициент закупи 50 броя MP3 плейъри със слушалки, които ще се използват за излъчване на разработената екскурзоводска услуга;

- Беше разработена съвместната интегрирана маркетингова стратегия на туристическия продукт „Хаманджия“;

- Разработването на съвместния интегриран план за управление на туристическия продукт „Хаманджия“ е в процес на изпълнение – услугата е договорена на 13.07.2021 г.

 

Изображения

Април 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.