Slide background
Slide background
Slide background
HAMANGIA (ROBG–407)

Restaurarea patrimoniului cultural comun unic și promovarea produsului turistic comun „Hamangia - prima civilizație a Europei Vechi”

Care este scopul?

Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural - Cultura Hamangia în părțile bulgare și române din regiunea Dobrogea prin eforturi și acțiuni comune privind prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural al culturii Hamangia în vederea dezvoltării produsului turistic comun și integrat „Hamangia” și promovarea și gestionarea acestuia în comun.

Care este bugetul?

1,494,037.66 euro, din care 1,269,932 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiarul lider(BL):Municipalitatea Shabla (Bulgaria)

Beneficiar 2 (B2): Unitatea Administrativ Teritorială – orașul Cernavodă (România)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 27.07.2018

Data de încheiere: 26.01.2023

Durata: 54 luni

Unde se implementează?

Dobrich (Bulgaria)

Constanța (România)

Ce se va întâmpla?

  • Studiul pentru cultura Hamanga în regiunii transfrontaliere țintă ca bază de informații pentru dezvoltarea comună și bine fundamentată a produsului turistic „Hamangia”;
  • Dezvoltarea unui produs turistic integrat comun „Hamangia”, inclusiv traseu turistic comun și servicii turistice inovatoare bazate pe TIC
  • Valorizarea resurselor și îmbunătățirea atractivității sitului arheologic "Parcul Arheologic Durankulak - Hamangia" din Municipalitatea Shabla prin investiții la scară mica;
  • Valorificarea resurselor istorice și culturale ale orașului Cernavodă prin dezvoltarea "Centrului Hamangia", alcătuit dintr-o nouă abordare muzeală prin investiții la scară mică în reabilitarea și dotarea clădirilor existente;
  • Promovarea produsului turistic “Hamangia” prin organizarea de campanii de promovare în rândul grupurilor țintă în conformitate cu strategia de marketing elaborată în cadrul proiectului.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: creștere cu 80.000 al numărului estimat de vizite la siturile sprijinite de patrimoniu cultural și natural și de atracție; 1 produs/serviciu turistic integrat creat; 1 strategie comună, plan politic sau de management pentru valorificarea (inclusiv creșterea gradului de conștientizare) a patrimoniului cultural și natural prin restaurarea și promovarea acestuia pentru utilizări economice durabile

Rezultatele programului: 40,000 de înnoptări turistice în regiunea transfrontalieră

Stadiul proiectului

Proiectul este în implementare, cu următoarele rezultate:

- 2 Anunţuri de presă pentru lansarea proiectului au fost postate pe site-urile Municipiilor Şabla şi Cernavodă;

- Proiectul tehnic pentru dezvoltarea și reconstrucția „Parcului Arheologic Durankulak-Hamangia” din Shabla a fost elaborat de către BL. Contractul pentru execuție lucrări a fost semnat în data de 22.06.2021;

- Proiectul tehnic pentru dezvoltarea Centrului Hamangia din orașul Cernavodă, inclusiv pentru cele două clădiri existente alocate pentru dezvoltarea Centrului Hamangia și Atelierul Gânditorului, a fost elaborat de către B2.Contractul pentru execuție lucrări a fost semnat în data de 04.08.2021, șantierul a fost deschis în data de 25.08.2021 și în prezent, lucrările de construcție sunt în derulare;

- A fost creat un website www.hamangia.eudisponibil în limbile bulgară, română și engleză;

- Studiul comun privind cultura „Hamangia” și impactul acesteia în regiunea transfrontalieră a fost elaborat de către contractor și acceptat de către BL;

- Conferința tematică „Hamangia” a fost organizată online în data de 16 decembrie 2021 online, prin intermediul platformei ZOOM;

- Planul de management integrat comun și strategia de marketing integrată comună a produsului turistic „Hamangia” sunt în curs de dezvoltare.

Imagini

Mai 2022
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.