Slide background
Slide background
Slide background

UNIMIS (ROBG – 528)

Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената

Каква е целта?

Да се възползва от туристическия потенциал на региона (както природен, така и културен), чрез разнообразяване на туристическата оферта на трансграничния регион, като се фокусира върху научния туризъм.

Какъв е бюджетът?

1,473,253.99 евро, от които 1,252,265.87 евро от ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Природонаучен музеен комплекс Констанца

Бенефициент 2 (Б2): Исторически музей Каварна

Бенефициент 3 (Б3): Военноморската академия "Мирчя чел Батран"

Бенефициент 4 (Б4): Национален колеж "Мирчя чел Батран"

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 04.10.2018

Крайна дата: 03.09.2023

Продължителност: 59 месеца

Къде ще се изпълнява?

Каварна, Добрич в България

Констанца в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Разработване на 3 туристически продукта: лагери за астрономия, звездна навигация и произход
  • Разработване на стратегия за валоризиране на природното и културно наследство чрез възстановяване (където е приложимо) и популяризиране
  • Създаване на център за върхови постижения, който да има общ образец на региона Констанца-Добрич с цел привличане на туристи
  • Организиране на комуникационни събития

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Постижения на програмата:

- 3 интегрирани туристически продукта / услуги, създадени,

- 1 обща стратегия, политика или план за управление за подобряване (включително повишаване на осведомеността) на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за устойчиви икономически употреби.

Резултати от програмата: повишаване на броя на нощувките в трансграничния район със 47.000..

Статус на проекта

Проектът е финализиран на 03.09.2023г. Бяха постигнати следните основни резултати:

Началната пресконференция беше организирана в Констанца на 23.06.2021 г. с 38 участници.

В рамките на работен пакет Т1. Създаване на туристически продукти, организирани са 180 урока по астрономия в периода февруари 2021 г. – май 2022 г.; В периода януари 2020 г. – октомври 2020 г. бяха организирани 62 астрономически наблюдения. Също така бяха организирани 15 астрономически лагера, 7-дневен астрономически лагер, Дни на отворените врати от бенефициентите по проекта, необходими за стартиране на туристическия продукт „Астрономически лагери“. Необходимото оборудване като 4K Hybrid Planetarium шоу комплект, мобилни и стационарни телескопи, астрономическа обсерватория, VR очила, астрономически пакети, палатки, спални чували и надуваеми матраци бяха закупени и монтирани от бенефициентите по проекта и бяха използвани за астрономически наблюдения на открито. Всички уроци бяха записани и качени на уебсайта на проекта https://www.unimis.ro/bg/, в раздел Курсове. На 23.06.2021 г. в Констанца беше организиран семинар за стартиране на туристическия продукт „Астрономически лагери“ с 32 участници.

По отношение на втория туристически продукт „Произход“, Б3 – Военноморска академия „Мирчя чел Батран“ организира първото офшорно плаване в Черно море на 10.10.2019 г. в рамките на втория туристически продукт „Навигация по звезди“ и три офшорни платна с тип йола ветроходни лодки на 02.08.2021, 03.08.2021, 04.08.2021. На 02.08.2021 г. в Констанца беше организиран семинар за стартиране на туристическия продукт „Навигация по звезди“ с 52 участници.

По отношение на третия туристически продукт „Произход” Б2 – Исторически музей Каварна разработи 3D филм – приложение за виртуална обиколка, което беше качено на закупените очила за виртуална реалност. Семинар за лансиране на туристическия продукт организира B2 на 12.05.2022 г. в Каварна.

Във връзка с изпълнението на дейност Т2. Съвместна стратегия за валоризиране на природното и културно наследство. Съвместната стратегия е достъпна на следния линк:https://www.unimis.ro/media/downloads/ОБЩА-СТРАТЕГИЯ.pdf .

Във връзка с изпълнението на дейност Т3. „Център за върхови постижения”, Центърът за върхови постижения беше създаден и вписан в Регистъра на сдруженията и фондациите. Документите, свързани с регистрацията на сдружението, са представени от Водещия бенефициент - Решение №. 137/07.01.2022 г. на Съд Констанца – Гражданско отделение, Удостоверението за регистрация No. 32196/212/2021/23.02.2022 г. и Удостоверение изх. 10/23.02.2022 г. за вписване на сдружението в Специалния регистър.

Повече информация можете да намерите на https://www.unimis.ro/bg/

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.