Slide background
Slide background
Slide background

A&C (ROBG-576)

Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма

 

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да валоризира и подобри устойчивото икономическо използване на културните ценности и общото културно наследство в трансграничния регион чрез разработване на съвместен интегриран туристически продукт, основан на популяризирането на нов общ тематичен маршрут „Изкуство и култура“.

Какъв е бюджетът?

1,487,271.41 евро, от които 1,264,180.69 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Община Велико Търново

Бенефициент 2 (Б2): Община Калафат

Бенефициент 3 (Б3): Фондация “Лице за изкуство и култура”

Кога се изпълнява?

Начална дата: 14.09.2018

Крайна дата: 13.09.2021

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

Велико Търново, Видин и Плевен в България

Долж в Румъния

Как се изпълнява?                                 

  • Разработване на съвместен интегриран тематичен маршрут “Изкуство и култура”, иновативни съвместни туристически услуги и маркетингова стратегия на интегрирания туристически продукт “Изкуство и култура”
  • Организиране на рекламна кампания
  • Разработване на интерактивниработни срещи „Работа и игра: Арт-терапия” и „Археолог за един ден” в град Калафат
  • Организиране и провеждане на културни събития на откритоГрадско изкуство в град Калафат и град Велико Търново.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:2 създадени интегрирани туристически продукта/услуги, 2 съвместни стратегии, политики или планове за управление (включително повишаване на информираността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчива икономическа употреба

Резултати от програмата: 15.000 туристически нощувки в трансграничния регион

Статус на проекта

Проектът е финализиран на 13.09.2021г.

Следните резултати бяха постигнати от бенефициентите на проекта:

1. ВБ завърши ремонтните дейности и изпълни мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградата на Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново, като сградата е въведена в експлоатация на 28.06.2021 г.

2. Б2 модернизира Музея за изкуство и етнография Маринку на 24.04.2020 г. чрез закупуване и инсталиране на интерактивно оборудване, съгласно експозиционния план на музея, изготвен на 18.05.2021 г.

3 модула бяха получени в рамките на изпълнението на договора за интерактивно оборудване за Музея за изкуство и етнография Маринку, както следва:

а) „Цялостна интерактивна система тип интерактивен LCD под“, дейността е приключена на 31.05.2021 г.;

б) „Цялостна аудио-видео система за стая за игри / семинари / курсове / работилници и еднопосочна озвучителна система“, дейността е приключена на 26.03.2021 г.;

в) „Дигитална LED/LCD указателна система за показване на полезна информация“, дейността е приключена на 31.05.2021 г.

3. Бяха разработени един триезичен уеб портал и 2 мобилни приложения за смартфони за интегрирания туристически продукт – 1 за Android и 1 за iOS – триезични /на български, на румънски и английски език, достъпни на следния линк: http://www.artandculture-robg.eu/.На 16.02.2021 г. двете мобилни приложения за интегрирания туристически продукт бяха разработени и инсталирани - едно за Android и едно за iOS - триезично (на BG, RO и EN), удобно за потребителя. Дейността е приета на 16.02.2021 г.

4. Б3 разработи съвместен интегриран тематичен маршрут „Изкуство и култура“ на 05.03.2020 г., който включва 6 културни обекта – 4 в България и 2 в Румъния, както следва: Регионална художествена галерия „Борис Денев“ (Велико Търново), Музей Маринку (Калафат), Драматичен театър „Вида“ и Художествена галерия „Никола Петров“ (Видин), Художествена галерия „Колекция Светлин Русев“ (Плевен) и Музей на Изкуството (Крайова). Маршрутът е качен на уеб портала на проекта, достъпен на следния линкhttps://artandculture-robg.eu/index.php/en/routesen/routeen.

5. Начална конференция беше организирана в Калафат на 20.11.2018 г. с участието на 35 души, която се проведе в заседателната зала на Дома на културата и беше насочена към медиите, към заинтересованите местни предприемачи и към бенефициентите на проекта.

6. Конференция за стартиране на проекта беше организирана във Велико Търново на 03.12.2018 г. с участието на 52 души, включително членове на екипа на проекта и официални представители на всички партньори по проекта, медии, официални гости от културни институции.

7. Културно събитие на открито „Градско изкуство“ беше организирано в Калафат на 23.12.2019 г. с 30 души в Гражданския център на община Калафат, заедно със събитие на открито, озаглавено „Фотоизложба на тема „Непознатата красота на Балканите. Снимките за фотоизложбата бяха събрани чрез фотографски конкурс под надслов „Непознатата красота на Балканите“, проведен от 22.09.2017 г. до 22.12.2019 г. от кметството на Калафат, а победителите в конкурса бяха обявени по време на фотоизложбата.

8. Интерактивна работилница „Археолог за един ден“ бе организирана в Калафат на 02.09.2021 г. с участието на 40 души, от които 30 ученици от Гимназия „Константин Герота“ от Калафат.

9. Интерактивна работилница „Работа и игра: Арт-терапия” бе организирана в Калафат на 06.09.2021 г. с участието на 20 души. По време на работилницата, дейността бе модериранаот психотерапевт. 10 родители на деца с различни заболявания се възползваха от представянето на концепцията за арт-терапия в дейностите, които те провеждат с децата си.

10. В периода 07-11.09.2021 г. във Велико Търново бе организирано културно събитие на открито „Градско Изкуство“, което включва следните събития:Отворени врати в обновената Художествена галерия „Борис Денев“ на 08.09.2021 г. с участието на 112 души; пленер на открито в периода 07-11.09.2021 г. с участието на 12 деца и 2 учители/треньора (включително 37 души, участвали в събитието на 08.09.2021 г.) и виртуална разходка за журналисти на 08.09.2021 г. с участието на 24 души.

11. Заключителна пресконференция бе организирана в Калафат на 10.09.2021 г. с участието на 80 души. Събитието бе организирано след модернизацията на Музея за изкуство и етнография Маринку, с цел да бъде представен новият експозиционен план и да бъдат популяризирани резултатите от проекта.

12. Разработен е Каталог на нематериалното културно наследство, включено в туристическия продукт „Изкуство и култура”, който предоставя специфична информация за обектите, експозиционните пространства и изложбената дейност. Каталогът е разработен на български-английски и румънски-английски езици и е качен на уеб сайта на проекта, достъпен на следния линк: https://artandculture-robg.eu/images/Catalogue_BG_EN.pdf.

13. Разработен е календар на културните събития, свързани с новия интегриран туристически продукт в рамките на трансграничния регион за годишно планиране на тематични събития. Календарът е разработен набългарски-английски и румънски-английски езици и е качен на уеб сайта на проекта, достъпен на следния линк: https://artandculture-robg.eu/images/calendar_bg_bg.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.