Slide background
Slide background
Slide background

Тринадесето заседание на Комитета за Наблюдение на Програмата Interreg V-A Румъния-България

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

Управляващият орган (УО) на Програмата Interreg V-A Румъния – България – Румънското Министерство на Развитието, благоустройството и администрацията (МРБА), Националният орган (НО) – Българското Министерство на Регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Съвместният Секретариат (СС) на Програмата – Регионален офис за трансгранично сътрудничество за границата Румъния – България, организираха днес, 16-ти Декември 2021, онлайн, 13-десетото заседание на Комитета за Наблюдение на Програмата Interreg V-A Румъния – България.

Управленските структури на Програма Interreg V-A Румъния-България представиха напредъка в изпълнението през 2021. Едно от най-важните финансови постижения за 2021 е представено от факта, че Програмата е подала за възстановяване, от страна на Европейската комисия, на приблизително 53.6 милиона евро (ЕФРР), което гарантира изпълнението на целта за усвояване на средства за 2021 и 2022. Приблизително 127 милиона евро ЕФРР, представляващи 58,82 % от разпределението на ЕФРР на ниво Програма, бяха изплатени на бенефициентите до декември 2021.

Освен това през 2021 степента на усвояване на ниво Програма е 58,82%, което е значително увеличение в сравнение с 2020, когато степента на усвояване е била 35,10%.

По отношение на изпълнението на проектите, Програмата е постигнала значителен напредък, 69,23% (117 финализирани проекта от общо 169 проекта) от общo договорените проекти са завършени и дават резултати, които допринасят за развитието на трансграничната зона и представляват 34,73% от общата стойност на договорените проекти.

Срещата продължи с представяне на основните комуникационни дейности, планирани за следващата година, включени в Годишния комуникационен план за 2022 и с представянето на г-жа Мод Скарингер, представител на ГД „Регионална политика“, относно заключенията от доклада за оценка на въздействието – „Interreg сътрудничество: Потенциалът на трансграничните региони на Европейския съюз все още не е напълно отключен”.

Последната дискусионна точка в дневния ред беше стадия на процеса на програмиране за следващата Програма, със специален акцент върху решението за използване на средствата за техническа помощ за периода 2014-2020 за подпомагане на подготовката на Политическа цел 5, финансирана по Програма Interreg VI-А Румъния-България.

Изображения

Февруари 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.