Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 168

BG-RO E-GoverNet (ROBG-168)

Разработване на информационна мрежа за улесняване на сътрудничеството между публичните власти, неправителствените организации, бизнеса и гражданите в трансграничния регион България-Румъния

Каква е целта?

Проектът има за цел да създаде ефикасен и ефективен иновативен инструмент за по-добро сътрудничество/координация между заинтересованите страни от публичния и частния сектор на трансгранично ниво.

Какъв е бюджетът?

1,489,666.82 евро, от които1,266,216.80 евро ЕФРР

Kой?

Водещ Бенефициент (ВБ): Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе (България)

Бенефициент 2 (Б2): Областна Администрация Русе (България) – оттеглил се

Beneficiary 3 (B3): Асоциация Източна Дунавска Конвенция и Бюро за посетители (Румъния)

Кога?

Начална дата: 20.04.2017

Крайна дата: 19.04.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе и Добрич в България (+ София).

Гюргево, Мехединци, Кълъраш, Констанца, Долж в Румъния (+ Букурещ).

Как?                                                      

  • 1 подробно проучване и анализ на настоящата ситуация
  • 1 стратегия
  • 1 онлайн платформа за обмен на информация - BG-RO EGoverNet
  • 1 публично-частна мрежа за по-добро сътрудничество

Резултати (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 9 подкрепени трансгранични механизми: 5 споразумения за сътрудничество, 1 мрежа, 1 проучване, 1 стратегия, 1 платформа за обмен на информация

Резултати от програмата: повишено ниво на координация на публичните институции в допустимата зона

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

След реорганизацията на партньорството, последвала официалното оттегляне на Б2 от проекта, дейностите бяха изпълнени, а резултатите по проекта бяха постигнати, включително:

Направено съвместно проучване на текущата ситуация с публичните електронни услуги в Румъния и България.

Стратегията за подобряване на средата по отношение на обществените услуги в трансграничната зона България-Румъния по проект E-GoverNet беше изготвена въз основа на резултатите от проучването и анализа, извършени преди това от ВБ и Б2. Стратегията и пълният й превод на Английски език е качена на уеб платформата E-GoverNet.

Екипите и на двамата партньори по проекта проведоха срещи с представители на публичните власти в трансграничната зона и ги насърчиха да участват в дейностите по проекта и да се присъединят към мрежата. Подписани са 13 споразумения за сътрудничество с различни публични органи или НПО от трансграничния регион.

Партньорите по проекта изпълниха дейности за популяризиране, включително разработване на рекламни материали и организиране на срещи със заинтересованите страни за разпространяване на резултатите от проекта.

Извън редовните дейности по проекта, проектът E-GoverNet беше сред четирите избрани проекта, които бяха популяризирани на семинар на тема „Подсилване на трансграничните региони с решения за електронно управление“, събитие, организирано от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на 09.10.2018 г. в Брюксел по време на Европейската седмица на регионите и градовете.

Уеб платформата E-GoverNet е разработена и е достъпна на трите езика на линка https://www.e-gover.net/index.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.