Slide background
Slide background
Slide background

LEARN (ROBG–153)

"Слушай, образовай, действай и прочети в МРЕЖА"

Каква е целта?                               

Проектът има за цел да свърже учениците с техните общности, като разшири технитеразбирания за значението на изграждането на стремежи и професионални умения, за да имат готовност за стартиране на кариера..

Какъв е бюджетът?

372.178,65 евро, от които 316.351,84 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ):Териториално административно звено – Комуна Лумина

Бенефициент 2 (Б2): Териториално административно звено - град Овидиу

Бенефициент 3 (Б3): Териториално административно звено - Комуна Михаил Когалничяну

Бенефициент 4 (Б4): Община Генерал Тошево

Бенефициент 5 (Б5): Община Каварна

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 08/06/2017

Крайна дата: 07/12/2018

Продължителност: 18 месеца

Къде ще се изпълнява?

Добрич в България

Констанца в Румъния,

Как ще се изпълнява?

  • Услуги за кариерно ориентиране за ученици от началното училище;
  • 3 вида консултации за ученици (психологическо, кариерно и групово консултиране);
  • 250 ученици, участващи във всички дейности по проекта;
  • Образователни инструменти: стратегия за прехода на младите хора към пазара на труда, уебсайт, семинари, онлайн платформа, 2 блога, 4 учебни посещения;
  • 30 местни споразумения с работодатели;

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 9 трансгранични механизма подкрепящи засилването на капацитета за сътрудничество: 1 стратегия, 1 уеб сайт, 1 онлайн платформа, 2 блога, 4 учебни посещения;

Резултати от програмата: повишено ниво на координация между местните публични органи, училища, областни власти и работодатели.

Статус на проекта (отразени в докладите за напредъка)

Всички дейности бяха финализирани.

Резултати:

- 1 Трансгранична стратегия относно ролята на местните публични власти в предоставянето на консултации и подкрепа на учениците като бъдещи граждани на местните общности е разработена за двата региона, Констанца и Добрич, включително планове за действие за всеки от партньорите по проекта;

- 1 уебсайт, онлайн платформа като мрежа, базирана на уеб ресурси сред учениците / учителите / професионален съветник / родители / работодатели / публични институции, и 2 блога на адрес www.proiectlearn.ro;

- 30 местни споразумения с работодатели от местно (20 споразумения) и областно / областно ниво (10 споразумения);

- 40 местни семинара, организирани с местни работодатели (8 работни срещи за всеки партньор по проекта) и 10 работни срещи на областно / областно ниво, организирани с работодатели на окръжно / областно ниво (2 работни срещи за всеки партньор по проекта);

800 двуезични брошури „Намерете своето призвание“;

- 4 учебни посещения, разработени в окръг Констанца, Румъния и област Добрич, от смесени делегации, формирани от ученици, учители и представител на партньора на проекта;

- 5 местни професионални ателиета, напълно обзаведени и оборудвани;

- 218 ученици, ангажирани в Стратегията, свързани с местните работилници;

- 3 вида консултации за ученици (психологическо, кариерно и групово консултиране);

- 250 ученици, ангажирани с психологически консултации;

- 250 ученици, ангажирани с кариерно консултиране;

- 250 ученици, ангажирани в груповото консултиране (родител, ученик, учител);

- 218 ученици, участвали в обучението относно използването на уебсайта, онлайн платформата и блоговете на проекта.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.