Slide background
Slide background
Slide background

Инвестиции за безопасен регион (ROBG-135)

Инвестиции за безопасен регион Окръг Гюргево и Област Русе

Каква е целта?

Да се ​​подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион чрез предоставяне на по-добри техническите условия, които ще окажат голямо положително въздействие върху скоростта на реагиране на аварийните дейности и мисии в региона Гюргево-Русе.

Какъв е бюджетът?

5,059,800.84 евро, от които 4,300,830.70 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Окръжен Съвет Гюргево (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Генерална дирекция "Пожарна безопасност и гражданска защита" - Министерство на вътрешните работи (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 31.03.2017

Крайна дата: 29.01.2023

Продължителност: 70 месеца

Къде се изпълнява?

Гюргево в Румъния

Русе в България

Как ще се изпълнява?

•        Строителни работи и оборудване: Техническа материална база за увеличаване на скоростта на реакция при извънредни ситуации - Гюргево; Първа районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Русе;

•        Събития;

•        Обучения;

•        Информиране и публичност;

•        Закупуване на специфично оборудване.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и спешна реакция; 515 000 души, които се възползват от действия за управление на риска, мерки за защита отнаводнения и мерки за защита от горски пожари.

Резултати на програмата: повишаване ефективността на интервенциите при извънредни суации, извършвани в по-кратък срок, с по-малко или никакви блокирания, по-ниски оперативни разходи и по-сигурно оборудване, което да бъде използвано в мисиите за спасяване.

Статус на проекта

Водещият бенефициент – Окръжен Съвет Гюргево започна строителните работи по инвестиционната цел – Техническа материална база за повишаване на скоростта на реагиране при извънредни ситуации – Гюргево, през април 2021 г.

Б2 завърши дейността по инвестиционната цел – Първо РУ „Пожарна безопасност и гражданска защита“ – Русе (Първо РПБОП-Русе)“.

Мебелите и средствата, необходими за инвестиционната цел, са разделени в шест различни процедури за възлагане на обществени поръчки. Към момента има сключени договори за следните поръчки:

- "Битова техника";

- “Инструменти и оборудване”;

- За “Обзавеждане”; Част от обзавеждането беше частично доставено и оценено.

- За “Комуникационно оборудване”;

- За “Цифрова офисна автоматична телефонна станция”;

Договорът за „Спортна екипировка” все още не е подписан. Скоро ще бъде стартирана процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Водещият бенефициент е организирал обучителни курсове за персонала на Инспектората за извънредни ситуации с квалификация „автомеханик” (3 участника х 720 часа).

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.