Slide background
Slide background
Slide background

Investiții pentru o regiune sigură (ROBG135)

Investiții pentru o regiune sigură Județul Giurgiu și Districtul Ruse

Care este scopul?

Îmbunătățirea gestionării comune a riscului în zona transfrontalieră prin asigurarea unor condiții tehnice superioare care vor avea un impact pozitiv major asupra vitezei de răspuns a activităților de urgență și a misiunilor în regiunea Giurgiu-Ruse.

Care este bugetul?

5,059,800.83 euro, din care 4,300,830.70 euro ERDF

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): UAT Județul Giurgiu (România)

Beneficiar 2 (B2): Direcția Generală de Securitate la Incendiu și Protecţie Civilă - Ministerul Afacerilor Interne (Bulgaria)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 30.03.2017

Data de finalizare: 29.10.2023

Durata: 79 luni

Unde se implementează?

Giurgiu în Romania

Ruse în Bulgaria

Ce se va întâmpla? 

  • Lucrări de construcție și dotări: Baza tehnico-materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență – Giurgiu;
  • Lucrări de construcție și dotări pentru Primul Birou Regional de Siguranță la Incendiu și Protecție Civilă – Ruse;
  • Evenimente;
  • Instruiri;
  • Informare și Promovare;
  • Achiziționarea echipamentelor specifice.                   

Care vor fi rezultatele (în ce constă contribuția pentru Program)?

Realizările Programului: 1 parteneriat comun în domeniul avertizării timpurii comune și a răspunsului în situații de urgenţă; 515.000 de persoane care beneficiază de acțiuni de gestionare a riscurilor, măsuri de protecție împotriva inundațiilor și măsuri de protecție împotriva incendiilor forestiere.

Rezultatele Programului: creșterea eficienței intervențiilor în situații de urgență, efectuate într-un timp mai scurt, cu blocaje mai puține sau deloc, costuri de operațiune mai scăzute și echipamente mai sigure care să fie utilizate în misiunile de salvare..

Stadiul proiectului

Proiectul este în acest moment în a 70-a lună a perioadei de implementare.

Beneficiarul Lider a început lucrările de construcție pentru obiectivul de investiții al BL – UAT Județul Giurgiu, respectiv: „Baza tehnico-materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență”, în luna aprilie 2021. Conform contractului de lucrări, execuție a lucrărilor a început din 22.03.2021, stadiul de execuție al lucrărilor pentru investiția principală fiind 90%.

Beneficiarul Lider a organizat cursuri de formare pentru personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, cu calificarea de „mecanic auto” (3 participanți x 720 h), a semnat contractele pentru „Echipamente de stingere a incendiilor- Atelier de reparații mobile (utilizare generală - toate riscurile)”, „Echipament de stingere a incendiilor- Vehicul special pentru munca operativa (general- toate riscurile)”, „Echipament de stingere a incendiilor- Autospecială cu sistem de stingere cu hidroperforare”, „Kit complet salvare la altitudine individuală” și „Kit complet de salvare la altitudine colectivă” însă echipamentele nu au fost încă livrate. „Echipamentele și consumabilele pentru reparații garaje și ateliere și verificări tehnice” au fost livrate.

Beneficiarul 2 a finalizat lucrările de construcții pentru obiectivul de investiții ”Birou Regional de Siguranță la Incendiu și Protecție Civilă – Ruse” în data de 10.08.2021.

                       

 

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.