Slide background
Slide background
Slide background

Young PM (ROBG-146)

Млад Мениджър на Проекти в трансграничната зона

Каква е целта?

Подкрепа за младежката заетост в трансгранична област чрез насърчаване на мобилността и професионалното обучение на младите хора, изграждайки техния капацитет в областта на управлението на проекти.

Какъв е бюджетът?

656,665.01 евро, от които558,165.25 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Асоциация за инициатива и подкрепа за Югоизточна Румъния, Кълъраш- AISSER (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация „Евроинтегра“ (България)

Бенефициент 3 (Б3):Сдружение “Алтернатива за Дунав“ (България)

Кога?

Начална дата: 18.08.2017

Крайна дата: 17.08.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Кълъраш, Румъния

Плевен, България

Как?

  • Управление на проекта;
  • Информиране и популяризиране на проекта;
  • Обучителни сесии за управление на проекти;
  • Уеб платформа за студенти - е-работни места за лятото (e- summerjobs);
  • Пилотна дейност - Обучение за съвместно управление на проекти и работни сесии.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 2 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион; 375 участници в съвместни програми за образование и обучение

Резултати на програмата: увеличаване на броя на лицата, които ще имат достъп до съвместни инициативи за заетост с 15 000 души.

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Разработени са две инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион:

- Първата инициатива на проекта беше да се осигури на 375 млади хора възможността да придобият както професионални умения, така и междукултурни компетенции чрез участие в 15-те обучения за управление на проекти. В тази връзка бяха проведени 7 обучения във всеки окръг в Румъния и 8 учебни сесии във всяка област в България. Всяко обучение събра 25 ученици и общо 375 ученици получиха дипломи. Освен това, в края на обученията, 4 ученици, завършили обучението, от всеки регион, се възползваха от Съвместно събитие за управление на проекти (Практически лагер) в Румъния и България, където можаха да приложат цялата теоретична информация, придобита по време на курса.

- Втората инициатива на проекта беше платформа, създадена за млади студенти с възможности за присъединяване към стажове и / или летни стажове. Уеб платформата е достъпна на: www.esummerjobs.eu,предоставяйки възможности за присъединяване към стажове и / или летни стажове в допустимата зона на програмата. В края на изпълнението на проекта 48 726 уникални посетители имаха достъп до съвместните инициативи за заетост.

Изображения

Май 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.