Slide background
Slide background
Slide background

Young PM (ROBG-146)

Млад Мениджър на Проекти в трансграничната зона

Каква е целта?

Подкрепа за младежката заетост в трансгранична област чрез насърчаване на мобилността и професионалното обучение на младите хора, изграждайки техния капацитет в областта на управлението на проекти.

Какъв е бюджетът?

656,665.01 евро, от които558,165.25 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Асоциация за инициатива и подкрепа за Югоизточна Румъния, Кълъраш- AISSER (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация „Евроинтегра“ (България)

Бенефициент 3 (Б3):Сдружение “Алтернатива за Дунав“ (България)

Кога?

Начална дата: 18.08.2017

Крайна дата: 17.08.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Кълъраш, Румъния

Плевен, България

Как?

  • Управление на проекта;
  • Информиране и популяризиране на проекта;
  • Обучителни сесии за управление на проекти;
  • Уеб платформа за студенти - е-работни места за лятото (e- summerjobs);
  • Пилотна дейност - Обучение за съвместно управление на проекти и работни сесии.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 2 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион; 375 участници в съвместни програми за образование и обучение

Резултати на програмата: увеличаване на броя на лицата, които ще имат достъп до съвместни инициативи за заетост с 15 000 души.

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Разработени са две инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион:

- Първата инициатива на проекта беше да се осигури на 375 млади хора възможността да придобият както професионални умения, така и междукултурни компетенции чрез участие в 15-те обучения за управление на проекти. В тази връзка бяха проведени 7 обучения във всеки окръг в Румъния и 8 учебни сесии във всяка област в България. Всяко обучение събра 25 ученици и общо 375 ученици получиха дипломи. Освен това, в края на обученията, 4 ученици, завършили обучението, от всеки регион, се възползваха от Съвместно събитие за управление на проекти (Практически лагер) в Румъния и България, където можаха да приложат цялата теоретична информация, придобита по време на курса.

- Втората инициатива на проекта беше платформа, създадена за млади студенти с възможности за присъединяване към стажове и / или летни стажове. Уеб платформата е достъпна на: www.esummerjobs.eu,предоставяйки възможности за присъединяване към стажове и / или летни стажове в допустимата зона на програмата. В края на изпълнението на проекта 48 726 уникални посетители имаха достъп до съвместните инициативи за заетост.

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.